Novestra: Iquity Systems, inc. säljer Iquity Systems AB till Target Investment AB

NOVESTRA: IQUITY SYSTEMS, INC. SäLJER IQUITY SYSTEMS AB TILL TARGET INVESTMENT AB I samband med en rekonstruktion av Iquity Systems, Inc. förvärvar Target Investment AB 99,8% i Iquity Systems AB av Iquity Systems, Inc. genom en riktad nyemission av 100 miljoner aktier motsvarande c:a 20 MSEK. Försäljningen kräver godkännande av 51% av aktieägarna i Iquity Systems, Inc. Iquity Systems, Inc.:s ägande i Target Investment AB kommer efter transaktionen att uppgå till c:a 42% av kapitalet och 31% av rösterna. Novestra äger 12% av Iquity Systems, Inc. Target Investment AB har efter förvärvet c:a 235 miljoner utestående aktier och är noterade på NGM. Styrelsen för Target Investment AB kommer i början av nästa år att på en extra bolagsstämma föreslå en nyemission på c:a 90 MSEK, varav 30 MSEK är garanterade, med företräde för aktieägarna. Emissionsgarantin har främst tecknats av de större ägarna i Iquity Systems, Inc. Novestra garanterar 7,5 MSEK av garantibeloppet. Aktieägarna i Iquity Systems, Inc. kommer att ges möjlighet att delta i nyemissionen. Novestra kommer i samband med transaktionen att skriva ned sitt bokförda värde i Iquity Systems, Inc. med c:a 25 MSEK. Beloppet ryms inom ramen för tidigare kommunicerad exponering mot bolag med ett omedelbart kapitalbehov. Targets affärsidé är att delta i den pågående konsolideringen av specialiserade telekomtjänster. Target avser att skapa en konkurrenskraftig företagsenhet genom förvärv av mindre bolag med nischkompetens inom telekomsektorn. Bolagsenheterna skall framförallt stöttas genom en gemensam sälj- och marknadsföringsstrategi. I Target finns för närvarande ett antal mindre telekomprojekt. Frågor besvaras av Thomas Åkerman, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett av Nordens ledande oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling network technologies and services" inom kommunikations-industrin. Bland Novestras portföljbolag ingår B2 Bredband AB, Comintell Holding AB, Continuum Group Ltd, Multilet AB, myPublisher, Inc. (tidigare Recollections, Inc.), Netsurvey AB, Qbranch AB, och Strax Holdings, Inc. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00300/bit0001.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar