Novestra: stark försäljningsökning och förbättrad resultatutveckling i flertalet portföljbolag

NOVESTRA: STARK FÖRSÄLJNINGSÖKNING OCH FÖRBÄTTRAD RESULTATUTVECKLING I FLERTALET PORTFÖLJBOLAG Fem av AB Novestras portföljbolag uppvisar under Q4 positiva kassaflöden och mycket god tillväxt trots ett tufft ekonomiskt klimat. Ytterligare tre av portföljbolagen har en positiv utveckling i såväl omsättning som resultat och är för närvarande fullfinansierade med nuvarande affärsplaner. Den sammanlagda försäljningen i Novestras onoterade portföljbolag har ökat från 560 MSEK år 2000 till c:a 1,2 miljarder SEK år 2001 och beräknas under 2002 nå 2,2 miljarder SEK. Bolagen i portföljen beräknas i genomsnitt ha ökat försäljningen med 50% under år 2000 och 80% under 2001. För 2002 räknar man med en försäljningsökning på c:a 100%. Novestras genomsnittliga ägarandel har ökat från c:a 12% per bolag under 1999 till 20% under 2001 och beräknas nå c:a 25% under 2002. Den genomsnittliga försäljningen per bolag uppgick under 2000 till 40 MSEK och beräknas i år öka till drygt 70 MSEK per bolag. Under 2002 räknar Novestra med att den genomsnittliga försäljningen når c:a 140 MSEK per bolag. "Det sammanlagda bokförda värdet på våra investeringar uppgår till 300 MSEK och med tanke på försäljning och resultatutveckling i bolagen kan man konstatera att Novestras investeringsstrategi har lyckats och vi har tagit oss igenom en mycket svår marknadssituation", säger Novestras styrelseordförande Theodor Dalenson. Frågor besvaras av Theodor Dalenson, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett av Nordens ledande oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling network technologies and services" inom kommunikations-industrin. Bland Novestras portföljbolag ingår B2 Bredband AB, Comintell Holding AB, Continuum Group Ltd, Netsurvey AB, Qbranch AB, Recollections, Inc., Strax Holdings, Inc. samt ett antal andra innehav. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00090/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar