Novestra avyttrar innehav i B2 Bredband

NOVESTRA AVYTTRAR INNEHAV I B2 BREDBAND AB Novestra har träffat ett avtal om försäljning av samtliga direktägda aktier i B2 Bredband AB. Aktierna som överlåts i denna transaktion avser ej de preferensaktier som innehas indirekt via Continuum Group Ltd. Försäljningen kommer att resultera i en mindre realisationsvinst, eftersom Novestra under 2002 skrivit ned värdet av dessa aktier till 0 kronor. "Efter försäljningen har Novestra kvar en exponering i B2 Bredband AB via Continuum Group Ltd, vars innehav är c:a 14% av de utestående preferensaktierna i bolaget. Därutöver innehar Continuum 25% i Bibit Billing Services N.V. och 20% i Speedera Networks, Inc. Under 2002 skrev vi generellt ned våra bokförda värden. Innehavet i Continuum är även det nedskrivet till en konservativ nivå, trots att bolagen i Continuums portfölj affärsmässigt har utvecklats väl på i övrigt svåra marknader", säger Novestras VD, Peter Ekelund. Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar