Novestra noteras på Stockholmsbörsens O-lista fr o m den 21 juni

NOVESTRA NOTERAS PÅ STOCKHOLMSBÖRSENS O-LISTA FR O M DEN 21 JUNI OM Stockholmsbörsens bolagskommitté beslutade den 14 juni 2000 att godkänna Novestras ansökan om notering på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Första noteringsdag kommer att vara den 21 juni 2000. Samtidigt genomförs en split 5:1. Sista dag för handel med aktier före split blir således tisdagen den 20 juni 2000 på Nya Marknaden och avstämningsdag hos VPC är måndagen den 26 juni 2000. Efter split kommer en börspost i Novestra att omfatta 100 aktier. "Det primära syftet med den föreliggande noteringen är att möjliggöra en effektivare och mer likvid handel i aktien, vilket även stärker förutsättningarna för framtida investeringar med bolagets aktier som betalningsmedel", säger Novestras VD Theodor Dalenson. "Som vi tidigare kommunicerat är det inte aktuellt med någon nyemission i samband med noteringen, eftersom vi nyligen genomfört en emission och har en mycket god likviditet", fortsätter Dalenson. Ett noteringsprospekt har upprättats och tillhandahålls fr o m den 21 juni 2000 hos: AB Novestra Alfred Berg Fondkommission AB Norrlandsgatan 16 Birger Jarlsgatan 7 111 43 Stockholm 107 25 Stockholm info@novestra.com Tel. 08-723 58 00 Prospektet finns tillgängligt på Novestras hemsida www.novestra.com fr o m den 20 juni 2000. Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a Bredbandsbolaget, FanGlobe.com, IQUITY Systems, Mobilestop.com, NetSurvey, PowerNet och Qbranch. Novestras aktier handlas på OM Stockholmsbörsen Nya Marknaden. För ytterligare kommentarer kontakta Theodor Dalenson, tel. 08-545 017 50. För mer information angående Novestra se www.novestra.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar