Novestra säkerställer möjlighet att förvärva ytterligare aktier i B2 Bredband

NOVESTRA SÄKERSTÄLLER MÖJLIGHET ATT FÖRVÄRVA YTTERLIGARE AKTIER I B2 BREDBAND AB Novestra har nu erhållit godkännande från övriga aktieägare i B2 Bredband AB av ett övertagande av delar av Peter Ekelunds aktieinnehav i B2. I anslutning till detta har tidigare avtal mellan Novestra och Peter Ekelund avseende förvärv av Novestra-aktier i utbyte mot aktier i B2 omförhandlats så, att Novestra nu har säkerställt en möjlighet att fram till den 31 december 2002 förvärva totalt 1.625.000 aktier. Av det totala antalet aktier i uppgörelsen, kan 1.125.000 B2-aktier förvärvas i utbyte mot 413.095 Novestra-aktier och resterande 500.000 B2- aktier i utbyte mot 367.195 Novestra-aktier. "Ett fortsatt stöd från huvudägarna har gjort det möjligt för B2 att arbeta vidare och kraftigt öka antalet installationer och kunder de senaste månaderna. Vidare har bolaget fått en mycket intressant affärsmöjlighet genom UMTS-licensen tillsammans med Orange. Trots en mycket besvärlig kapitalmarknadssituation, tror vi att B2 har en god möjlighet att på sikt skapa en positiv värdeutveckling för aktieägarna. Avtalet med Peter Ekelund är tillfredsställande så till vida att det är Novestra som slutligen bestämmer om affären skall genomföras eller ej och att vi kan avvakta med ett sådant beslut fram till utgången av nästa år", säger Novestras styrelseordförande Theodor Dalenson. Frågor besvaras av VD Thomas Åkerman, tfn 08-545 01 750. AB Novestra Novestra är ett av Nordens ledande oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling services and technologies" inom kommunikationsindustrin. Bland Novestras portföljbolag ingår bl a B2 Bredband AB, Comintell Holding AB, Continuum Group Ltd, Fanglobe Inc, Iquity Systems Inc, Multilet AB, Netsurvey AB, PowerNet AB och Qbranch AB. Novestras aktier finns noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista. För information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01270/bit0001.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar