Novestra utnyttjar optioner och ökar ägandet i strax

NOVESTRA UTNYTTJAR OPTIONER OCH ÖKAR ÄGANDET I STRAX AB Novestra har beslutat att utnyttja en option genom vilken Novestra ökar sitt ägande i Strax Holdings, Inc. till 19,3%. Tilläggsinvesteringen görs som en del i Novestras strategi att öka sitt ägande i de kvarvarande portföljbolagen och samtidigt avveckla de mindre innehaven. Novestra ökar sitt ägande genom att utnyttja en option att förvärva motsvarande 9,8% från Theodor Dalenson, styrelseordförande i Novestra. Med anledning av att transaktionen sker med en till Novestra närstående person har styrelsen inhämtat ett värderingsintyg från en oberoende värderingsman. Tilläggsinvesteringen om 3,8 MSEK motsvarar en bolagsvärdering av Strax om 38 MSEK. Strax är ett företag som utvecklar, marknadsför och säljer ett sortiment av innovativa mobiltelefontillbehör huvudsakligen till mobila operatörer och distributörer i Nord- och Sydamerika. Bolaget omsatte 2002 c:a 400 MSEK (47 MUSD) och räknar med fortsatt betydande omsättningsökning under 2003. Utvecklingen under årets två första månader har varit bättre än prognos. Effekterna av kostnadsnedskärningar och ett fokus på produkter med högre marginaler förväntas också leda till förbättrat resultat. Strax har de senaste månaderna fått en ny stor investerare och ägare i Landsbanki Íslands (The National Bank of Iceland), som har en ägarandel om 15% och blir därmed bolagets tredje största ägare. Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., myPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar