Novestras innehav i boxman.com plc

Report this content

NOVESTRAS INNEHAV I BOXMAN.COM PLC Boxmans information idag om att ansökan om att försätta företaget i konkurs kommer att inges under vecka 43, har endast begränsad påverkan på Novestra som äger 1,7% av bolaget. Novestras innehav i Boxman förvärvades under 1998 för totalt 7MSEK. Under 1999 avyttrades innehavet mot betalning i 853.533 aktier i IMVS.com plc (numera namnändrat till Boxman.com plc) och det bokförda värdet efter den nämnda transaktionen uppgår till 20,6 MSEK, inklusive ett konvertibelt skuldebrev om 6,9 MSEK. "Den nuvarande ledningen har gjort ett bra jobb med att få ordning på bolaget, men det verkar som om kostnadsmassan man fick i samband med den internationella expansionen blev för stor. Novestra har inte haft någon styrelserepresentant i bolaget. Boxman är Novestras enda B2C-innehav och vi har under den senaste tiden anat att det skulle bli tufft för Boxman att överleva", säger Thomas Åkerman, VD i Novestra. Frågor besvaras av Thomas Åkerman, VD, AB Novestra, tfn. 08-545 01 750 För ytterligare information om bolaget hänvisas till www.novestra.com Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a B2 Bredband AB, Comintell AB, Continuum Group Ltd, Fanglobe Inc, Iquity Systems Inc, Mobilestop Inc, Netsurvey AB, PowerNet AB och Qbranch AB. Novestras aktier finns noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00530/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar