Novestras nyemission kraftigt övertecknad

NOT TO BE DISTRIBUTED IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN FÅR INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER SPRIDAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA,AUSTRALIEN ELLER JAPAN NOVESTRAS NYEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD AB Novestras företrädesemission, som avslutades den 17 oktober 2003, blev fulltecknad samt kraftigt övertecknad av investerare, vilka sökt teckna med subsidiär teckningsrätt. Emissionen tillför Novestra cirka 54 MSEK före emissionskostnader. Totalt erhölls anmälningssedlar för teckning av aktier motsvarande cirka 117 MSEK. Nyemissionen medför att antalet aktier i Novestra kommer att öka med 7 796 993 aktier till 31 187 973 aktier och aktiekapitalet kommer efter nyemissionen att uppgå till 31 187 973 SEK. Av de nyemitterade aktierna tecknades cirka 98 procent med företrädesrätt. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista i slutet av oktober 2003. "Intresset har varit stort från såväl större som mindre aktieägare och vi kan också konstatera att vi under den senaste tiden fått ytterligare ett par utländska institutioner som större aktieägare. Kapitaltillskottet gör att vi vid sidan av vår tillväxtportfölj, som hittills i år uppvisat en försäljningsökning med i genomsnitt 41 procent, även kan ta tillvara på en del nya investeringsmöjligheter", säger Novestras VD, Peter Ekelund. Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med huvudfokus på investeringar i bolag med betydande tillväxtmöjligheter eller värdeutvecklingspotential i USA och Sverige. Novestras portfölj omfattar både onoterade och noterade bolag, bl a DCM AB, Explorica, Inc., JC AB (publ), Modul 1 Data AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey Bolinder AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar