• news.cision.com/
  • Strax/
  • Novestras portföljbolag Mobilestop träffar avtal om latinamerika med Ericsson

Novestras portföljbolag Mobilestop träffar avtal om latinamerika med Ericsson

Report this content

NOVESTRAS PORTFÖLJBOLAG MOBILESTOP TRÄFFAR AVTAL OM LATINAMERIKA MED ERICSSON Mobilestop och Ericsson offentliggör idag ett samarbetsavtal avseende Latinamerika där Mobilestop som ASP-leverantör skall tillhandahålla en komplett e-handelslösning för Ericssons Internet-baserade distributionskanaler till bl a återförsäljare och detaljister för en rad mobilprodukter och tjänster. Samarbetet avser inledningsvis Brasilien, men Ericsson avser att etablera liknande tjänster i Mexiko, Chile och Argentina. Novestras ägarandel i Mobilestop uppgår till 7,9% efter utnyttjande av utestående optioner. För ytterligare information se bif. press release. Mobilestops plattform ger bolagets kunder en komplett e-handelslösning med egen profil, där Mobilestop tillhandahåller en helhetslösning för hantering av e-handels- och IT-system, logistik och produktinköp. Plattformen möjliggör försäljning över Internet av mobiltelefoner, tillbehör, abonnemang och kontantkort samt olika tilläggstjänster som ringtoner, spel, nyhetstjänster m m. Mobilestops tjänster riktar sig till mobiloperatörer, tillverkare och återförsäljare samt Internet-företag som snabbt vill etablera en kompletterande försäljningskanal på nätet. Mobilestop har f n kontor i bl a Miami, Seattle, São Paulo och Buenos Aires. "För Mobilestop, som har fokuserat på Latinamerika, utgör avtalet med Ericsson ett definitivt genombrott och avtalet är särskilt intressant mot bakgrund av den stora tillväxtpotentialen inom mobil kommunikation i Latinamerika; exempelvis beräknas antalet mobilttelefoner i Brasilien fyrdubblas fram till år 2003 från nuvarande c:a 13 miljoner till 48 miljoner", säger Thomas Åkerman, VD, Novestra. Frågor besvaras av Thomas Åkerman, VD, AB Novestra, tel. 08-545 01 750 eller Jaimee Vetter, pr.com, tel. +1 425 828 4815, mobiltel. +1 206 390 6637 eller jaimee@prdot.com . För ytterligare information om Mobilestop hänvisas till www.novestra.com eller www.mobilestop.com . Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a B2 Bredband AB, Comintell AB, Continuum Group Ltd, Fanglobe Inc, Iquity Systems Inc, Mobilestop Inc, Netsurvey AB, PowerNet AB och Qbranch AB. Novestras aktier finns noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01110/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01110/bit0003.doc Bilaga