Pressmeddelande avseende bokslutskommuniké 2001/2002

PRESSMEDDELANDE AVSEENDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001/2002 (INKLUSIVE DELÅRSRAPPORT NR 6/18 MÅNADER) 1 JULI 2001 - 31 DECEMBER 2002 FÖR AB NOVESTRA (publ.) SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA "HIGHLIGHTS" Novestra har avslutat den omstrukturering och konsolideringsfas, som bolaget arbetat med under det senaste året. De kvarvarande portföljbolagen uppvisar samtliga positiva kassaflöden eller är fullfinansierade med nuvarande affärsplaner. Den sammanlagda nettoomsättningen i de av Novestra direkt delägda portföljbolagen (d v s exklusive Continuum) översteg 1,200 MSEK under 2002. Flertalet portföljbolag räknar med en omsättningsökning och resultatförbättring även under 2003. Med den nuvarande verksamhetsinriktningen kommer Novestra inte att ha något ytterligare kapitalbehov under de närmaste åren. Novestras likviditetssituation är god, vilket möjliggör ett successivt ökat ägande i portföljbolagen samt ger utrymme för nya investeringar. Novestra räknar med att det finns goda förutsättningar för bolaget att för 2003 kunna uppvisa ett positivt resultat. På grund av den generella nedgången av värderingar på den finansiella marknaden har betydande nedskrivningar gjorts även i de portföljbolag som utvecklats positivt under perioden. De mindre investeringar, som Novestra bedömt ha ett osäkert marknadsvärde, har under perioden skrivits ned till 0. Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen, uppgick till 68,4 (140,5) motsvarande 2,9 SEK per aktie (6,0). Eget kapital uppgick till 189,4 MSEK (448,5) motsvarande 8,1 SEK (19,2) per aktie. Resultatet för det förlängda räkenskapsåret (innefattande 18 månader) uppgick till -254,9 MSEK motsvarande ett resultat per aktie på -10,9 SEK. Icke realiserade nedskrivningar har under perioden belastat resultat och eget kapital med 155,2 MSEK motsvarande 6,6 SEK per aktie. Soliditeten uppgick till 97,7% (97,7). Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., myPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsbolaget Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar