Pressmeddelande avseende delårsrapport nr 1 (2003) 1 januari - 31 mars 2003 för ab novestra (publ.)

PRESSMEDDELANDE AVSEENDE DELÅRSRAPPORT NR 1 (2003) 1 JANUARI - 31 MARS 2003 FÖR AB NOVESTRA (PUBL.) SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA "HIGHLIGHTS" POSITIV RESULTATUTVECKLING OCH POSITIVT KASSAFLÖDE Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-41,4) och inkluderade andelar i intresseföretags resultat uppgående till -2,6 MSEK (1,4). Moderbolaget uppvisade ett positivt nettoresultat på 1,4 MSEK (- 45,4). Koncernen uppvisade ett positivt kassaflöde på 2,7 MSEK (-35,8) och moderbolaget uppvisade ett positivt kassaflöde uppgående till 2,7 MSEK (-35,1). Eget kapital per den 31 mars 2003 uppgick till 188,2 MSEK (333,9) motsvarande 8,0 SEK (14,3) per aktie. Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditets-förvaltningen och redovisade som finansiella anläggningstillgångar, uppgick till 66,1 MSEK (77,8) motsvarande 2,8 SEK (3,3) per aktie. Portföljbolagen har utvecklats positivt och flertalet bolag ökade sin omsättning och förbättrade sina resultat. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta året ut. För närvarande ser inte Novestra något ytterligare behov av nedskrivningar. Även med nuvarande marknadsförutsättningar bedömer bolaget det som rimligt att kunna uppvisa vinst för helåret. "Flertalet av våra portföljbolag har haft en stabil utveckling under kvartalet och, eftersom flertalet företag är kassaflödespositiva, är eventuella kapitalbehov begränsade till expansionskapital. Novestra har god likviditet och vi räknar med att kunna använda en del av vår likviditet till att öka vårt ägande i en eller två existerande portföljbolag", säger Novestras VD, Peter Ekelund. Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar