Pressmeddelande avseende delårsrapport nr 3 (2003) 1 januari - 30 september 2003 för ab novestra (publ)

PRESSMEDDELANDE AVSEENDE DELÅRSRAPPORT NR 3 (2003) 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003 FÖR AB NOVESTRA (PUBL) SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA "HIGHLIGHTS" FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH FORTSATT STARK TILLVÄXT BLAND PORTFÖLJBOLAGEN Nettoresultatet för perioden uppgick till 8,4 MSEK (-137,2), vilket motsvarar ett resultat per aktie uppgående till 0,4 SEK (-5,9). Eget kapital per den 30 september 2003 uppgick till 232,3 MSEK (273,0) motsvarande 9,9 SEK (11,7) per aktie. Omsättningen i de onoterade portföljbolagen har i genomsnitt ökat med 41% under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Flertalet onoterade portföljbolag uppvisar betydande resultatförbättringar jämfört med föregående år och växer med lönsamhet. Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen och redovisade som finansiella anläggningstillgångar, uppgick till 43,2 MSEK (77,2) motsvarande 1,8 SEK (3,3) per aktie. Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till - 9,9 MSEK (-52,4), varav nettoinvesteringarna utgjorde -23,6 MSEK (- 55,0). För att i rådande marknadssituation kunna tillvarata ett antal investeringsmöjligheter beslutade Novestras styrelse att öka kapitalbasen genom en fullt garanterad företrädes-emission, vilken enhälligt godkändes av extra bolagsstämma den 22 september 2003. "Våra portföljbolags tillväxt och lönsamhet har successivt förbättrats, vilket kombinerat med en ökad kapitalbas ger Novestra mycket intressanta affärsmöjligheter", säger Novestras VD, Peter Ekelund, i en kommentar. Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med huvudfokus på investeringar i bolag med betydande tillväxtmöjligheter eller värdeutvecklingspotential i USA och Sverige. Novestras portfölj omfattar både onoterade och noterade bolag, bl a DCM AB, Explorica, Inc., JC AB (publ), Modul 1 Data AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey Bolinder AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesterings-enheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar