SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA HIGHLIGHTS

SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA HIGHLIGHTS DELÅRSRAPPORT NR 2, 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 FÖR AB NOVESTRA (PUBL) - KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT 1:A HALVÅRET - FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FRAMÖVER Nettoresultatet för perioden uppgick till 40,3 MSEK (4,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie uppgående till 1,29 kronor (0,19). Eget kapital per den 30 juni 2004 uppgick till 414,6 MSEK (228,3) motsvarande 11,15 kronor (9,76) per aktie. Soliditeten uppgick till 89,8% (99,3). Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 142,2 MSEK (48,8) motsvarande 3,82 kronor (2,09) per aktie. Tillsammans med de noterade innehaven uppgick de likvida tillgångarna till 269,9 MSEK (48,8) (inklusive orealiserade övervärden) motsvarande 7,26 kronor (2,09) per aktie per den 30 juni 2004. Försäljningstillväxten och resultatutvecklingen bland de onoterade portföljbolagen ökade ytterligare under 2:a kvartalet och överträffade tidigare lämnade prognoser för 2004. Förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt bland portföljbolagen under resten av året bedöms som mycket goda. För att kunna tillvarata ett antal attraktiva investeringsmöjligheter genomförde Novestra i juni en riktad nyemission av 6 000 000 aktier som tillförde bolaget 81,7 MSEK, efter emissions-kostnader om totalt 0,2 MSEK. Förutsättningarna för noteringar eller utförsäljningar bland portföljbolagen under de närmaste 18 månaderna bedöms som goda. Eventuella sådana transaktioner kommer sannolikt att ha en positiv effekt på Novestras resultat framöver. "Vi ser positivt på framtiden och den stora potentialen i vår onoterade portfölj och då i synnerhet våra USA-baserade portföljbolag med en exceptionell tillväxt, vilken förväntas fortsätta de närmaste åren. Sannolikt kommer en del av dessa värden att synliggöras redan under 2005", säger Novestras VD, Peter Ekelund. För ytterligare information kontakta Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential. Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., FLEXbridge Technologies, LLC, IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Pergo AB (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20270/wkr0001.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar