Sammanfattning och highlights Q2, 1 oktober - 31 december 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 31 DECEMBER 2000 FÖR AB NOVESTRA (PUBL.) SAMMANFATTNING OCH HIGHLIGHTS Q2 (1 oktober - 31 december 2000) Eget kapital per den 31 december 2000 uppgick till 25,9 SEK per aktie. Substansvärdet uppgick till 45,8 SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 229.721 TSEK (9.8 SEK per aktie). Soliditeten var till 92,1%. Av det totala resultatet om -44.007 TSEK utgör -41.614 TSEK orealiserade nedskrivningar, som till stor del utgör justeringar i aktiepriser (Iquity Systems och Mobilestop) och reservering inom likviditetsförvaltningen. Det begränsade behovet av nedskrivningar av det egna kapitalet återspeglar en väl balanserad portfölj i vilken flertalet bolag inom den närmaste tiden har begränsade eller saknar ytterligare kapitalbehov. Det totala nedskrivningsbehovet i förhållande till det egna kapitalet förväntas bli väl inom de 10% som tidigare meddelats. De två portföljbolag som vid den förra rapporten fastställdes ha omedelbara kapitalbehov har nu säkrat sin framtida finansiering. (Iquity Systems genom en nyemission om 130 MSEK. Mobilestop har förvärvats av Strax Holding, som har positivt kassaflöde och stark balansräkning.) Novestra förväntar sig begränsade kapitalbehov i den strategiska portföljen. Förutom den nya investeringen i Multilet har Novestra fått möjlighet att öka sin ägarandel i Iquity Systems, PowerNet och Strax/Mobilestop till attraktiva värderingar. Under kvartalet har Novestra också genomfört en exit i E*TRADE Group som resulterat i en årlig internränta (IRR) på 130%. Frågor besvaras av VD Thomas Åkerman, tfn 08-545 01 750. AB Novestra Novestra är ett av Nordens ledande oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling services and technologies" inom kommunikationsindustrin. Bland Novestras portföljbolag ingår bl a B2 Bredband AB, Comintell Holding AB, Continuum Group Ltd, Fanglobe Inc, Iquity Systems Inc, Multilet AB, Netsurvey AB, PowerNet AB och Qbranch AB. Novestras aktier finns noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista. För information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00740/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar