STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER 4:E KVARTALET BLAND DE ONOTERADE PORTFÖLJBOLAGEN

Den starka försäljningstillväxten bland Novestras onoterade portföljbolag under året fortsätter under det fjärde kvartalet. Kvartalet har hitintills varit övervägande positivt och flera av bolagen rapporterar nya order- och försäljningsrekord. Explorica, Inc. har trots den vikande dollarkursen under perioden sett en betydande tillväxt i försäljningen jämfört med föregående år. Tillväxten för det brutna räkenskapsåret, som avslutades i augusti, uppgick till 48 procent. Studentresemarknaden som helhet har nu stabiliserats efter två år av vikande volymer, men totalnivåerna ligger fortfarande under de nivåer, som branschen upplevde under 2000 och 2001. MyPublisher, Inc. har upplevt en kraftigt ökad tillväxt i såväl antalet nedladdningar av sin egen mjukvara BookMakerTM som faktiska order, som ökat kontinuerligt under året. Bolaget räknar med en tillväxt om minst 65 procent för helåret 2004. Under senare delen av oktober månad resulterade order-volymerna i leveransförseningar. Den snabbt växande marknaden har lett till att bolaget investerat i och senare under året tar i bruk en ny produktionslinje, som mer än dubblerar bolagets kapacitet. Netsurvey AB har fortsatt stark utveckling och räknar med en årlig tillväxt på över 25 procent. Bolaget räknar med att fortsätta öka sin kundbas och nå rörelsemarginaler om minst 8 till 10 procent för helåret 2004. Qbranch AB har haft en fortsatt stark försäljning och orderingång. Tidigare i veckan undertecknade Dagens Nyheter en avsiktsförklaring med Qbranch avseende outsourcing av sin teknik- och applikationsdrift, klientadministration samt användarsupport. Avtalet kommer att tecknas på tre år. För helåret räknar Qbranch med en tillväxt om cirka 25 procent och en rörelsemarginal om minst 12 procent. Strax, Inc. har haft en stark försäljningsutveckling. Under oktober var tillväxttakten 65 procent jämfört med samma period föregående år och för helåret 2004 räknar bolaget med att överträffa sin tidigare prognos om 40 procent. För 2005 räknar Strax med fortsatt tillväxt, högre nettomarginaler och lägre kapitalkostnader till följd av omstrukturerade krediter. Bytek Systems AB har nyligen introducerat en av produkterna ur sitt patenterade system för säker mobil access till nätverk, Mobile Desktop Networking, via ett nytt erbjudande från Bredbandsbolaget. ”Även om verksamheterna i de onoterade portföljbolagen har utvecklats väl ser vi att det finns möjligheter till ytterligare förbättringar vad beträffar såväl tillväxttakt som marginaler. Vi ser genom-gående mycket positivt på 2005 och ser många intressanta utvecklings- och affärsmöjligheter för våra onoterade portföljbolag. Förhoppningsvis kan vi även fortsätta att uppvisa bra resultat i vår noterade portfölj, där avkastningen hittills i år har varit över 30 procent”, säger Novestras VD, Peter Ekelund.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar