Styrelsen för Novestra föreslår fondemission och aktiesplit 5:1

STYRELSEN FÖR NOVESTRA FÖRESLÅR FONDEMISSION OCH AKTIESPLIT 5:1 Styrelsen för Novestra har den 3 maj 2000 beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 5 juni 2000 varvid styrelsen kommer att föreslå att en fondemission genomförs genom överföring av medel från överkursfonden till aktiekapitalet, innebärande att aktiens nominella belopp ökas från 2 kronor och 30 öre till 5 kronor per aktie. Styrelsen för Novestra kommer vidare att föreslå att gränserna för bolagets aktiekapital ändras till att vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor samt att en split 5:1 avseende bolagets aktie genomförs genom att aktiens nominella belopp (efter fondemission) ändras från 5 kronor till 1 krona per aktie. Fullständig kallelse till extra bolagsstämma har offentliggjorts idag. Avstämningsdag för nämnda aktiesplit avses annonseras i anslutning till bolagsstämmans beslut. Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a Bredbandsbolaget, FanGlobe.com, IQUITY Systems, Mobilestop.com, NetSurvey, PowerNet och Qbranch. Novestras aktier är noterade vid OM Stockholmsbörsen Nya Marknaden. För mer information om AB Novestra se www.novestra.com, för frågor kontakta Theodor Dalenson, VD, på tel. 08-545 017 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar