StreamServe attraherar 200 miljoner kronor från fyra utländska investmentbolag

StreamServe attraherar 200 miljoner kronor från fyra utländska investmentbolag Det snabbväxande svenska programvaruföretaget StreamServe tar in 20 miljoner US-dollar (närmare 200 miljoner kronor) från fyra välkända internationella investmentbolag: Apax Investors, Lansdowne Partners, Marshall Wace och Pharos Funds. Kapitaltillskottet kommer att användas för StreamServes fortsatt snabba globala tillväxt och internationella expansion. De fyra internationella - och högst respekterade - investmentbolag som deltagit i denna den senaste finansieringsrundan i StreamServe är Apax Partners, ett av världens största och ledande privata investmentbolag, Lansdowne Partners och Marshall Wace, vilka är Londonbaserade investmentbolag, samt Pharos Funds, som är ett IT-investmentbolag med huvudkontor i Dallas, Texas, USA. Apax är sedan tidigare delägare i StreamServe medan de övriga tre bolagen är nya investorer som önskar medverka i StreamServes fortsatta internationella tillväxt. Kapitaltillskottet om 200 miljoner kronor kommer att användas för en fortsatt snabb global tillväxt och en snabb internationell expansion, vad beträffar såväl försäljning som antalet medarbetare och närvaro på nya geografiska marknader. StreamServe har idag 280 anställda i nio länder på två kontinenter, med europeiskt huvudkontor i Stockholm och amerikanskt huvudkontor i Boston, USA. - Det är uppmuntrande att så prestigefyllda investorer som dessa fyra väljer att investera i StreamServe i en tid då finansmarknaderna blivit allt mer kritiska till IT-företag . Det säger det mesta om vår affärsidé, våra duktiga medarbetare, våra starka produkter och marknadens oerhörda potential. StreamServe har haft en stark tillväxt under de senaste åren; vår kundbas har vuxit till över 1800 företag och organisationer - många tillhör världens allra största och mest välkända koncerner, säger Hans Otterling, koncernchef, StreamServe. Några milstolpar inom StreamServe den senaste tiden är: * En strategisk allians med Hewlett Packard: StreamServe och den amerikanska datajätten Hewlett Packard (HP) skrev nyligen ett nära och omfattande strategiskt samarbetsavtal enligt vilket de båda företagen tillsammans ska utveckla en programvara som stöder elektronisk kommunikation och utdatahantering från SAP:s affärssystem R/3 och mySAP.com. HP kommer dessutom att sälja StreamServes totala produktsortiment över hela världen. * En förbättrad produktserie: StreamServe förtsätter att utveckla sina produkter och dess funktionalitet. I förra veckan presenterades en utökad funktionalitet i företagets flaggskepp, programvaran StreamServe, som möjliggör för företag att lösa sin största utmaning inom e-handel, nämligen att effektivt kommunicera med kunder, leverantörer och e- marknadsplatser. Med StreamServe kan företag delge information i ett brett spektrum av format genom många olika informationskanaler såsom XML, epost, och trådlöst. * En utökad närvaro i USA: StreamServe har nyligen öppnat ett kontor i Boston som kommer att fokusera på försäljning, affärsutveckling, samt forskning och utveckling. Bostonkontoret kommer även att fungera som nordamerikanskt huvudkontor. StreamServe har nu tre kontor i USA och tolv kontor i Europa och Asien. Om StreamServe: StreamServe utvecklar och marknadsför infrastrukturell mjukvara som underlättar flexibel affärskommunikation. Produkterna är utformade för att hantera och automatisera flödet av affärskritisk information. De ger kunden möjlighet att skräddarsy kommunikationen med konsumenter, leverantörer och partners, med olika format och via olika kanaler. Produktsviten möjliggör sammankoppling av de ledande affärsapplikationerna och e-handelsplattformarna. StreamServes programvara tillför kunderna ökat värde, effektivitet och flexibilitet i befintliga affärsapplikationer samt anpassar kommunikation från dessa för e-handel. StreamServes programvaror säkerställer också integrerad och automatisk administration och logistik i nya e-handelsföretag och webbportaler. StreamServe startade i Sverige 1995. Under 1998 och 1999 expanderade företaget till Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA. Strategiska allianser med systemintegratörer samt leverantörer av affärsapplikationer och e-handelsplattformar, såsom Intentia, SAP, Scala, Baan och Oracle förstärker kraftigt StreamServes närvaro på en global marknad. StreamServes mer än 1 800 kunder världen över omfattar företag i ett stort antal branscher samt Internetportaler för business-to-business (B2B) och business-to-consumer (B2C). För ytterligare information kontakta: Hans Otterling, koncerncef, StreamServe, Inc. Tel: +1 781 863 1510 hans.otterling@streamserve.com eller Jakob Svärdström, vice koncernchef, StreamServe, Inc. Tel: 08-686 85 33; 070-686 85 33 jakob.svardstrom@streamserve.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar