StreamServe gör snyggare och snabbare rapporter till Enskilda Bankens kunder

StreamServe gör snyggare och snabbare rapporter till Enskilda Bankens kunder SEB Enskilda Banken satsar på en ny IT-lösning för att ge bättre information till sina kunder. Banken kommer att införa StreamServes plattform för att ta fram rapporter, om fonderna till kunderna, en process som blir snabbare och mer flexibel än tidigare. SEB Enskilda Banken tar nu StreamServes plattform för affärskommunikation till hjälp för att förbättra informationen till sina kunder. Systemet införs stegvis och planeras att användas i full skala i början av 2002. Enskilda Banken är en "bank i banken" som erbjuder placeringsrådgivning och kapitalförvaltning till privatpersoner, företag och stiftelser med över en miljon kronor att förvalta. SEBs interna system kopplas till StreamServe, som sammanställer rapporter över kundernas värdepappersinnehav, så kallade statements, som kan anpassas individuellt till varje kund. Här får kunden aktuell information om sina placeringar presenterade på ett lättillgängligt sätt bland annat genom grafik och jämförelser med olika index. Rapporterna kommer att distribueras automatiskt via e-post, fax eller vanliga brev. Tomas Majerski, projektledare vid SEB Enskilda Banken, nämner särskilt två fördelar med att använda StreamServes lösning och som påverkat deras val: - Vi får ett verktyg som gör det lätt att anpassa rapporerna till olika kunders behov och önskemål. En annan viktig fördel är prestanda - StreamServes "motor" ger oss helt nya förutsättningar för att snabbt och effektivt generera stora mängder rapporter, säger Tomas Majerski. - SEB är en ledande spelare inom fondförvaltning och ligger i täten för utvecklingen av banktjänster på Internet. Med Enskilda Banken får vi ännu ett exempel på hur våra kunder utnyttjar StreamServes plattform för att nå konkurrensfördelar, säger Stefan Blomqvist, Nordenchef vid StreamServe. För mer information, vänligen kontakta: Stefan Blomqvist, StreamServe, tel. 070 686 85 47, e-post: stefan.blomqvist@streamserve.com Tomas Majerski, SEB Enskilda Banken, tel. 08 763 65 55, tomas.majerski@seb.se Martin Sandén, SEB Enskilda Banken, tel. 08 763 64 19, e-post: martin.sanden@seb.se Om StreamServe StreamServe utvecklar programvara som skapar effektivare affärskommunikation och integrerar affärssystem med portaler och e- handelsplatser. StreamServe startade i Sverige 1995 och har på kort tid vuxit till en koncern med 300 anställda och över 2750 företagskunder. Dotterbolag finns i USA och sju europeiska länder. StreamServe har ett nära samarbete med ledande leverantörer av affärssystem, bland andra IFS, SAP, Oracle, Intentia, Baan och Scala. Mer information finns på www.StreamServe.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011209BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011209BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

StreamServe®, the StreamServe logo, StreamServe EDP, and "How Does Your Company Present itself?" are all trademarks of StreamServe Inc. Some software products marketed by StreamServe Inc. and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Other marks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. ©StreamServe Inc. 2008

Dokument & länkar