StreamServe samarbetar med BGC och WM-data om elektroniska betalningar på Internet

StreamServe blir 'de facto-standard' för internetfakturor i Sverige: StreamServe samarbetar med BGC och WM-data om elektroniska betalningar på Internet Det svenska programvaruföretaget StreamServe har skrivit samarbetsavtal med både Bankgirocentralen (BGC) och WM-data för leverans av mjukvara till de elektroniska faktura tjänster som bankerna nu lanserar. Därmed kommer StreamServes XML-baserade produkt kunna leverera elektroniska fakturor och betalningsdata direkt in i MeritaNordbankens, FöreningsSparbankens, SEBs, Handelsbankens, Skandiabankens och Östgötabankens internetkontor. Sedan en tid tillbaka har en rad nya elektroniska faktura tjänster lanserats i Sverige. I princip är det fråga om att man som företag och faktura utställare kommer få möjlighet att leverera fakturor eller betalningsdata elektroniskt direkt till mottagarens internetbank, där fakturan därefter snabbt och smidigt kan betalas via datorn. Fakturorna hanteras och distribueras därmed inte fysiskt längre, vilket medför en mängd fördelar, både vad det gäller kostnadsbeparingar och profilering för faktura utställarna. De större initiativ som idag finns på marknaden är; - Bankgirocentralens (BGC) "e-giro", där SEB, Handelsbanken, Skandiabanken samt Östgötabanken finns som partners samt - MeritaNordbankens och FöreningsSparbankens samarbete med WM data kallat "e-faktura". Gemensamt för samtliga är att StreamServes teknologi ligger i botten för kommunikationen mellan fakturautställarna och bankens sk clearinghouse. Kommunikationen byggs med ett standardpaket bestående av StreamServes affärssystemskopplingar och XML-teknologi. FöreningsSparbanken och MeritaNordbanken har tillsammans 70-80 procent av privatmarknaden i Sverige. BGCs samarbete med SEB, Handelsbanken, Skandiabanken och Östgötabanken adresserar dessutom större delen av de svenska företagskunderna. StreamServe har dessutom sedan tidigare samarbeten med både Netgiro och Webgiro inom området. Tillväxten i Internetbankerna är mycket kraftig och målsättningen är att två miljoner kunder ska vara anslutna till Internetbank vid det kommande årsskiftet. Genom avtal om e-faktura når fakturautställaren nästan en miljon kunder som är anslutna till någon av dessa bankers Internetbank. Med StreamServes programvara kan betalningsplatsernas kunder avsevärt förkorta integrationstiden för att kunna distribuera sina fakturor i elektroniskt format. StreamServe har standardlösningar som ger kopplingar till alla affärssystem, och oavsett vilken bank kunden vill använda. Fakturautställaren behåller sin valfrihet att i ett senare skede byta bank. Fakturan blir mer informativ och kan innehålla ett stort antal sofistikerade tjänster (t ex länkar till relevanta hemsidor). Mottagaren av fakturan kan betala den i sin Internetbank. Det har under senare tid öppnats en ny marknad för StreamServe, i vilken bolaget automatiserar back office-processer och kundkommunikation för snabbt växande e-handelsplatser och elektroniska betalningsplatser. I takt med att elektronisk formatering, bearbetning samt distribution av information och dokumentation blir alltmer affärskritisk, får StreamServe en allt större marknad bland de nya e-handelsföretag som kräver en snabb, individuell och kostnadseffektiv e-kommunikation mellan företag - i valfritt format och vid valfri tidpunkt. - E-faktura och e-giro är ett typexempel på hur man med StreamServe kan ta ett naturligt steg från traditionella pappersutskrifter till e-handel med samma teknologiplattform i botten, och därmed göra stora kostnadsbesparingar, säger Stefan Blomqvist, VD, StreamServe Sverige. Om StreamServe: StreamServe utvecklar och marknadsför infrastrukturell mjukvara för e- handel som underlättar flexibel affärskommunikation. Produkterna är utformade för att hantera och automatisera flödet av affärskritisk information. De ger kunden möjlighet att skräddarsy kommunikationen med konsumenter, leverantörer och partners, med olika format och via olika kanaler. Produktsviten möjliggör sammankoppling av de ledande affärsapplikationerna och e-handelsplattformarna. StreamServes programvara tillför kunderna ökat värde, effektivitet och flexibilitet i befintliga affärsapplikationer samt anpassar kommunikation från dessa för e-handel. StreamServes programvaror säkerställer också integrerad och automatisk administration och logistik i nya e-handelsföretag och webbportaler. StreamServe startade i Sverige 1995. Under 1998 och 1999 expanderade företaget till Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA. Strategiska allianser med systemintegratörer samt leverantörer av affärsapplikationer och e-handelsplattformar, såsom Intentia, SAP, Scala, Baan och Oracle förstärker kraftigt StreamServes närvaro på en global marknad. StreamServes mer än 1 500 kunder världen över omfattar företag i ett stort antal branscher samt Internetportaler för business-to-business (B2B) och business-to-consumer (B2C). StreamServes omsättning var 14,7 MUSD under 1999. För ytterligare information kontakta: Jakob Svärdström, vVD StreamServe Inc. Tel: 08 - 686 85 33; 070 - 686 85 33 jakob.svardstrom@streamserve.com www.streamserve.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT01150/bit0002.pdf

Om oss

StreamServe®, the StreamServe logo, StreamServe EDP, and "How Does Your Company Present itself?" are all trademarks of StreamServe Inc. Some software products marketed by StreamServe Inc. and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Other marks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. ©StreamServe Inc. 2008

Dokument & länkar