Energi- och klimatrådgivare fokuserar på hållbara transporter

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvalls kommun berättar att fram till hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

- Den 28:e augusti arrangerar vi en lunch- och en kvällsföreläsning. Under kvällsföreläsningen blir det förutom information om laddstolpar även kort information om solceller och stödet man kan söka för installation av solceller berättar Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare, Timrå kommun.

Johan Lagrelius, BioFuel Region,  fortsätter:
- Föreläsningen kommer i första hand att handla om att ladda hemma och om det stöd som privatpersoner kan söka.     

Vad: Föreläsning om hur du ordnar laddplats hemma med Johan Lagrelius, BioFuel Region (på kvällen även kortfattad information om solceller med Energi- och klimatrådgivarna i Sundsvall och Timrå.

När: Tisdag 28 augusti

Var: Kulturmagasinet, Sundsvall. 

Dagtid:  Klockan 12:30-13:30, vi bjuder på lunchmacka.

Kvällstid: Klockan18:00-20:00, vi bjuder på fika.                                            

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ges tillfälle i höst att få veta mer om laddning av elbilar genom en kvällsföreläsning den 3 oktober.

Transportsektorn står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå energi- och klimatpolitiska målen behöver både den totala andelen transporter minska, och andelen fossilfria drivmedel öka.

Hållbara transporter
– Idag är transportsektorn starkt beroende av fossila bränslen och det krävs att många förändringar sker under kort tid. Utveckling av laddinfrastruktur och hållbara resvanor är viktiga steg i rätt riktning, säger Elin Törnwall, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Fram till hösten kommer energi- och klimatrådgivarna att förutom att ge konkreta råd om bland annat laddstolpar även arbeta för att uppmuntra till ändrade resvanor.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen
Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivningen kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Mer om de nationella projekten
Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

För frågor, kontakta:

Sundsvalls Kommun

Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare
060-19 22 35, ida-marie.stjerna@sundsvall.se

Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare
060-19 12 77, mona.tjernstrom@sundsvall.se

www.sundsvall.se

Timrå kommun

Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare

060-16 31 87, marie.blumenberg@timra.se

www.timra.se

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44,  morgan.dahlman@energimyndigheten.se

Nationella projektet om solel
Alvar Palm, projektledare, Energikontoret Hållbar Utveckling Väst
Tel: 076-502 09 93, alvar.palm@hallbarutvecklingvast.se

Nationella projektet om hållbara transporter
Elin Törnwall, projektledare, Energikontoret i Mälardalen
Tel: 070-517 63 22, elin.tornwall@energikontor.se

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Föreläsningen kommer i första hand att handla om att ladda hemma och om det stöd som privatpersoner kan söka.
Johan Lagrelius, BioFuel Region.