Energi- och klimatrådgivare hjälper bostadsrättsföreningar i Sundsvall, Härnösand och Timrå till effektivare belysning

För bostadsrättsföreningar som vill minska sin elförbrukning är belysning ett område där även små insatser kan göra stor skillnad för både miljön och plånboken. Just nu arbetar flera bostadsrättsföreningar i ett nationellt belysningsprojekt. Med hjälp av de kommunala energi- och klimatrådgivarna får de kostnadsfri hjälp att se över sin belysning. 

Tisdag 19 september klockan18.30 träffas deltagande föreningar hos BRF Bosvedjan för en informationsträff. Där får de träffa leverantörer av belysning och se goda exempel från BRF Bosvedjans byte till LED-belysning.
- Vi har bytt till LED belysning i samtliga gemensamhetsutrymmen både inne och ute. Förutom att vi fått en lägre elkostnad har vi fått ett bättre ljus som kräver mindre underhåll, säger Dan Söderholm, ordförande i BRF Bosvedjan.

Det finns en mycket hjälp att få från kommunernas energi- och klimatrådgivare.
-Vi vill stötta föreningar med att komma igång och göra åtgärder. De kanske behöver ta in offerter från leverantörer eller jämföra olika typer av belysningslösningar. Vi energi- och klimatrådgivare finns med som ett stöd genom hela den processen säger Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvalls kommun.
Hennes kollega i Härnösand, Monica Friman, också energi- och klimat rådgivare, berättar att bostadsrättsföreningar kan sänka sina energikostnader drastiskt med enkla medel.
- Det finns pengar att spara med att se över sin belysning i trapphus, tvättstugor och utemiljö dessutom kan tryggheten förbättras genom ny och bättre belysning. Ofta kan man spara 50 procent av sin energikostnad genom att göra rätt val, lägger man till närvarostyrning blir besparingen ännu mer, säger hon.

Under projektet får föreningarna:

  • Besök av energi- och klimatrådgivare med information till styrelse och andra berörda.
  • Hjälp med att inventera sin belysning
  • Hjälp att räkna fram vilken sparpotential som finns med ny belysning.
  • Träffa andra föreningar och utbyta erfarenheter och funderingar.
  • Träffa leverantörer som visar lämpliga produkter.

-Under november månad vill vi veta om föreningarna väljer att gå vidare med sin belysning, säger Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare i Timrå kommun. Det rapporterar vi sedan vidare till Energimyndigheten som tillsammans med Jämtlands energikontor är initiativtagare till projektet.

Ett räkneexempel:

En bostadsrättsförening har 40 utomhuslampor med en effekt på 125 Watt (W) vardera.

De är inställda så att de endast lyser när det är mörkt ute. Nuvarande elförbrukningen är då 40 st x 125 W/styck x 3600 h/år = 18 000 kWh per år. Med ett elpris på 1,10 kronor per kWh motsvarar det en kostnad på cirka 20 000 kronor per år.

Genom att byta till moderna utomhuslampor med en effekt på 30 watt sänks elförbrukningen med över 75 procent. Detta innebär i sin tur en besparing på 15 200 kronor per år.

Belysningsprojektet

Under hösten 2017 pågår ett projekt för energieffektivare belysning i bostadsrättsföreningar runt om i landet. Belysningsprojektet är en gemensam satsning av landets kommunala energi- och klimatrådgivare och ska ge intresserade bostadsrättsföreningar hjälp med att minska sin elförbrukning.

– Belysning är bara ett av flera områden där energi- och klimatrådgivningen har den kompetens som många bostadsrättsföreningar efterfrågar då de vill minska sina energikostnader och miljöpåverkan, säger Anna Wistrand på Energimyndigheten.

Inom projektet ges föreningar hjälp med att göra en kartläggning av föreningens gemensamma belysning för att på så vis beräkna den årliga elförbrukningen. Några exempel på åtgärder som bostadsrättsföreningar sedan kan göra för att minska elförbrukningen är:

  •  Bedöma om man har rätt antal lampor i förhållande till behovet av belysning. En del kan behöva installera fler medan andra kanske kan ta bort några.
  • Styra belysningen så att den bara lyser när och där den behövs.
  • Byta ut gamla armaturer till moderna.
  • Byta ut gamla lampor i befintliga armaturer.

En internationell belysningsutmaning:

Belysningsprojektet för bostadsrättsföreningar utförs på uppdrag av Energimyndigheten och är ett av tre nationella projekt som gemensamt utförs av landets kommunala energi- och klimatrådgivare. I belysningsprojektet ingår också att erbjuda bostadsrättsföreningar att anta regeringens satsning Belysningsutmaningen. Belysningsutmaningen är en plattform för offentliga och privata aktörer för att öka takten på övergången till en energieffektiv belysning. Satsningen är en del av det internationella initiativet Global Lightning Challenge som lanserades på klimatkonferensen i Paris 2015.

De övriga projekten handlar om att öka intresset bland villaägare att installera solceller och att hjälpa bilister att få koll på sitt däcktryck.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

Läs mer om belysning på Energimyndighetens webbplats:

http://www.energimyndigheten.se/belysningsutmaningen/ombelysningsutmaningen/

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/belysning/  

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/produktgrupper/mapp-for-produkter/belysning/ 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/energimarkning/lampor-och-armaturer/

Kontakt:

Dan Söderholm,  ordförande i BRF Bosvedjan, 072-202 41 16, dansoderholm1@gmail.com
Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare, Sundsvall, 060-19 12 77, mona.tjernstrom@sundsvall.se
Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare, Timrå, 060-16 31 87, marie.blumenberg@timra.se
Monica Friman, energi- och klimatrådgivare, Härnösand, 0611-34 81 97, monica.friman@harnosand.se

 

Media

Media

Citat

Vi har bytt till LED belysning i samtliga gemensamhetsutrymmen både inne och ute. Förutom att vi fått en lägre elkostnad har vi fått ett bättre ljus som kräver mindre underhåll.
Dan Söderholm, ordförande i BRF Bosvedjan.