Förbättrat läge för årsredovisningar till Överförmyndarnämnden Mitt

Varje år ska gode män redovisa räkenskaperna, för dem som de företräder, till Överförmyndarnämnden Mitt. Glädjande för i år är att 97 procent av årsredovisningarna inkommit till kontoret. 

Det är en klar förbättring, och de flesta av har kommit i rätt tid, innan första mars. Totalt är det 1124 årsräkningar som ska granskas för de fyra kommuner som ingår i Överförmyndarnämnden Mitt.

– Överförmyndarkontoret gjorde under början av året en utbildningsinsats för att hjälpa gode männen med redovisningarna. Vi bedömer att det är en bidragande del till att vi har nått ett så bra resultat, säger tf chef Therese Samuelsson Östlund. Vi har för avsikt att fortsätta med den utbildningsinsatsen även kommande år för att kunna stötta gode männen.

I flera fall av de räkningar som blivit genomgångna har det funnits behov av kompletteringar med ytterligare uppgifter, men totalt sett har läget förbättrats. Överförmyndarkontoret har hittills betalat ut arvode till mer än en tredjedel av gode männen innan sommaren. Kontorets mål är att alla redovisningar skall vara granskade innan sista september.

– Under mina första två månader som ordförande har jag sett en otrolig vilja till förbättringar på kontoret det är därför glädjande att det är ett så positivt resultat med årsräkningarna, säger Lena Österlund (S), ordförande för Överförmyndarnämnden Mitt. Vi har många utmaningar, bland annat att få fler att bli god man och kommer därför under hösten att göra en informationsinsats för att kunna få fler att ta på sig det uppdraget.

Kontaktpersoner:
Lena Österlund (S), ordförande, Överförmyndarnämnden Mitt, tfn: 070-346 35 81
Therese Samuelsson Östlund, tf chef, överförmyndarkontoret, tfn: 073 270 30 13                              

Om Överförmyndarnämnden Mitt
Överförmyndarnämnden Mitt omfattar kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig. Överförmyndarkontoret handlägger ärenden och ansvarar för att granska hur gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. 

Prenumerera

Media

Media