Lars Karlstrand blir ny skoldirektör i Sundsvalls kommun

Lars tillträder sin tjänst som ny skoldirektör den 1 februari. Lars har lång erfarenhet av Barn och utbildningsförvaltningen och har under sina år bland annat varit rektor, skoldistriktschef och chef för elevhälsan. Under de senaste fem månaderna har Lars axlat rollen som tillförordnad skoldirektör.

– Lars Karlstrand har under en tid varit tillförordnad skoldirektör och får nu ett chefsförordnande i samma roll. Han har under dessa månader visat ett gott ledarskap och i rekryteringprocessen var han en av de kandidater som var mycket intressant. Genom hela rekryteringprocessen så visade han prov på att ha de egenskaper och den erfarenhet som krävs för att axla detta ansvar. Jag känner mig både glad och trygg i att Lars kommer att göra ett väldigt bra jobb i den här rollen, säger Stefan Söderlund, kommundirektör. 

 – Det är med glädje som vi ser att Lars tackat ja till jobbet. Det hade varit svårt eller omöjligt att hitta någon med samma erfarenhet, kompetens och kunskap, när det gäller skolan i Sundsvall. Vi har haft ett gott samarbete under lång tid och rekryteringsprocessen som nu avslutats har visat att han är en högst lämplig kandidat för uppdraget. Med Lars får vi en kontinuitet inom förvaltningen vilket är positivt, säger João Pinheiro, Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Kontaktpersoner

Stefan Söderlund Kommundirektör
070-191 63 01

Lars Karlstrand Ny skoldirektör
070-322 1765

João Pinheiro Barn- och utbildningsnämndens ordförande (S)
070-680 5272

Prenumerera