Ortviksparken rustas upp

Parksektionen, stadsbyggnadskontoret, har nu beviljats 2 650 000 från Boverket för upprustning av Ortviksparken.

Upprustningen av området påbörjas redan nästa år. Precis som i arbetet med Nacksta park är de tidiga dialoginsatserna väldigt viktiga för att skapa de bästa förutsättningarna för parken.

- Våra möten med boende, verksamma, elever med flera i Nacksta har gett oss fantastiskt mycket. Det har inneburit att vi kunnat skapa en plats som möter många av de önskemål som vi fått ta del av. Vi tar nu med oss dessa erfarenheter inför arbetet med Ortviksparken, säger Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare.

Vad ska ske i området

Ortviksparken omfattar nästan fyra hektar. Det kommer att bli en ny entré till området och en inbjudande park med plats för möten och aktiviteter. Gångstråk och belysning förbättras längs vattnet och det skapas möjligheter att ta till vara på den fantastiska utsikten mot havet. Dialogarbetet får visa vad det finns för önskemål om hur parken ska användas. Det ska vara ett tryggt område med öppna ytor och med plats för meningsfull fritid. Det ska finnas möjlighet att mötas över generationsgränser och kulturer. Unga tjejer ska känna trygghet och i trivas i parken.

Önskemål från sundsvallsborna

I vår enkät om hur vi får ett grönare, mer tillgängligt Sundsvall var det många som önskade plats för möten, för att kunna grilla, ha picknick och aktivitetsytor för både stora och små. Men det var minst lika viktigt att det fanns rum för lugn och ro, grönska och blommor. Vi försöker möta dessa önskemål på bästa sätt, men framförallt, att möte önskemålen hos de som lever och verkar i området.

Kontakt:

Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare
Tfn: 070-345 32 53
E-post: cecilia.z.andersson@sundsvall.se

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra möten med boende, verksamma, elever med flera i Nacksta har gett oss fantastiskt mycket. Det har inneburit att vi kunnat skapa en plats som möter många av de önskemål som vi fått ta del av. Vi tar nu med oss dessa erfarenheter inför arbetet med Ortviksparken.
Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare