Sundsvall kraftsamlar och tar ett helhetsgrepp kring möjligheter inom arbetsintegrerande sociala företag

Nu är det klart; Samordningsförbundet i Sundsvall går in med 150 000 kronor per år under två för att stödja Näringslivsbolagets arbete med socialt företagande. Redan tidigare har Arbetsförmedlingen beslutat att skjuta till 300 000 kronor per år under samma tidsperiod till projektet. Det innebär att Näringslivsbolaget kan arbeta med att ta fram en strategi för socialt företagande och även främja affärsutvecklingen i dessa företag under projektperioden.

Näringslivsbolaget har ansvaret för att arbeta med frågor som rör arbetsintegrerade socialt företagande i Sundsvalls kommun. I det arbetet har man tillsammans med företag inom branschen identifierat ett behov av en bredare samsyn kring utvecklingsfrågor. Därför satsar nu kommunen, Samordningsförbundet i Sundsvall och Arbetsförmedelingen på ett tvåårsprojekt med målet att främja affärsutvecklingen hos arbetsintegrerade sociala företag och även i syfte att skapa en övergripande strategi för socialt företagande inom kommunen.

- Det här projektet kommer att hjälpa till med att skapa en tydlighet både internt och externt kring hur frågan ska hanteras inom den offentliga förvaltningen. Det i sin tur kommer att skapa en ännu bättre tydlighet kring vilka stödfunktioner som finns för att främja sociala företag, säger Hans Forsberg på Sundsvalls kommun.

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att skapa arbetstillfällen och vägar till jobb för grupper som normalt sett har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetstagarens förutsättningar är det som står i centrum för företaget.

- Den här satsningen är otroligt viktig för att kunna hjälpa till att få in ännu fler människor på arbetsmarknaden och där fyller de sociala företagen en stor roll. Det är glädjande att se att både Samordningsförbundet och att Sundsvalls kommun delar vår syn på detta, säger Therese Sjögren på Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

- Arbetet som Näringslivsbolaget i Sundsvall har presenterat känns som ännu ett steg i rätt riktning för att ge fler människor en möjlighet att försörja sig själv, säger Jonas Väst, ordförande på Samordningsförbundet i Sundsvall.

Projektet pågår alltså under två års tid och arbetet kommer att bedrivas inom ramen för Näringslivsbolagets uppdrag.

- Näringslivsbolaget har i uppdrag att jobba med sociala företag och att det här projektet blir av tillsammans med Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet samt våra kollegor inom Sundsvall kommun känns väldigt bra. Målsättningen är att skapa en tydlighet inom kommunen och kunna erbjuda ännu bättre service till alla sociala företag, avslutar Magnus Riklander, näringslivsutvecklare på Näringslivsbolaget i Sundsvall.
 

För ytterligare frågor, kontakta näringslivsutvecklare Magnus Riklander, 072-14 36 124

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media