Sundsvallskonstnär fortsätter utsmyckningen av Navet

Samuel Andersson som är verksam konstnär i Sundsvall, har fått i uppdrag att gestalta tre pelare vid skärmtaket mot Selångersån. Han har arbetat med tyg och canvas som målats på i olika färger, fogats ihop och som han klätt betongpelarna med. Nu är konstverken på plats.

Med projektet Konstnavet vill vi skapa stadsmiljöer med fokus på kreativitet och inflytande. Vid flera tillfällen under hösten har pedagoger från Sundsvalls museum och Kulturskolan hållt i medskapande konstworkshopar vid betongpelarna under skärmtaken vid Navet. Detta arbete kommer att fortsätta tills dess att gamla Navet rivs.

- De grå betongpelarna har tidigare varit en blind fläck för många och det är kul att göra något i ett område som många kommer att se när de passerar. Jag uppskattar att konsten bara är tillfällig på platsen, det ger mig en frihet att vara mer öppen i uttrycket, säger Samuel Andersson, konstnär.

Konstnavet är en del i Navet temporärt, ett projekt där stadsbyggnadskontoret och Sundsvalls museum prövar nya sätt att arbeta med dialog och stadsplanering. Under året har dialog varit i fokus där en vision om mer grönska, konst och färg växt fram. Konstnavet är ett sätt svara på den visionen och där fokus varit kreativitet och inflytande.

Kontakt:

Samuel Andersson, konstnär, 070-213 60 93

Johan Nordström, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, 073-270 51 70

Olof Ahlström, ansvarig för konst och projekt, 070-187 17 44

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media