Huvudbudskap vid SurfBuys bolagsstämma: Lansering av e-Pay och e-Tel

Huvudbudskap vid SurfBuys bolagsstämma: Lansering av e-Pay och e-Tel SurfBuy kommer inom kort att lansera två nya tjänster; e-Pay och e-Tel. Tillsammans med e-Phone ingår dessa tjänster i SurfBuys paketerade lösningar till ASP's (Application Service Providers) och andra strategiska partners. SurfBuy kommer också att inom ett år genomföra en eller flera nyemissioner och en split av aktien. Dessutom kommer ett optionsprogram för nyckelpersoner att införas. Detta framkom på den bolagsstämma som SurfBuy höll den 31 maj. SurfBuys VD Patrick Grimlund nämnde i sitt anförande till aktieägarna, att SurfBuy dessutom står inför möjligheten att teckna avtal med ytterligare ett antal intressanta ASP's och andra globala partners. Detta kommer att bidra till en betydligt snabbare utveckling av bolaget än man tidigare räknat med. - Målsättningen i år är att öppna kontor i Tyskland och USA samt att ha 100 kunder vid årets slut. Om de strategiska partners som vi nu tecknar avtal med får intresse från bara bråkdelen av sina kunder kommer vi inte att ha några som helst problem att nå upp till 100 kunder, säger VD Patrick Grimlund och tillägger att man även kommer att fortsätta att satsa på utvecklingsarbetet av nya applikationer som underlättar e-handeln och inte minst m-handeln. SurfBuy - som idag handlas inofficiellt - planerar för en notering på officiell lista under första kvartalet 2001. Målsättningen är att nå break-even under 2001 och att gå med vinst 2002. Till dess kommer ytterligare kapital att behövas. Ytterligare information lämnas av SurfBuys VD Patrick Grimlund; 0709-29 09 88 "Intelligent Technology for Effective eCommerce" SurfBuy AB är ett ungt svenskt högteknologiskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer applikationer i gränslandet data/telefoni. De patentsökta tjänsterna effektiviserar, underlättar och ökar försäljningen på Internet. Några av SurfBuys kunder är: Fondex, Eventguiden, Holmia, Hotellexpress, ICA, Länsförsäkringar, Silja Line, Skandia Link, Skandia Fonder, SPP, Skyways, Östgöta Enskilda bank, Geab- med flera. SurfBuy AB, Mjärdevi Science Park, Teknikringen 1, 583 30 Linköping. 08-562 302 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar