Information gällande tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier

Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) genom vilken tio (10) aktier slås ihop till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om en ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier till att vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Beslutet om sammanläggningen och ändringen av bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket och Bolagets styrelse har beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara torsdagen den 13 september 2018.

Tidplan för sammanläggningen:

11 september 2018            Sista dag för handel inkl. rätt till sammanläggning.

12 september 2018            Första dag för handel exkl. rätt till sammanläggning. Från detta datum kommer effekten från sammanläggningen att reflekteras i aktiekursen. Aktierna kommer från detta datum handlas med en ny ISIN-kod, se nedan.

13 september 2018            Avstämningsdag för sammanläggningen.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från SENS Intressenter AB och Meus Liberi Tripudium AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio (10). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 11 364 453 stycken.

Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Bolaget från och med den 12 september 2018 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0011643980.

För ytterligare information kontakta:

Jan Egenäs

Verkställande direktör

IQS Energi Komfort AB

Tillverkarvägen 16

187 66 Täby

Mobil             +46 (0)70-593 71 38

Vxl                 +46 (0)8-588 671 50

Email             jan.egenas@sens.se

Internet          www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar