Information om första dag för handel efter sammanläggning av aktier (1:10) samt om ändring av bolagets firma

Information om första dag för handel efter sammanläggning av aktier (1:10)

Vid extra bolagsstämma i IQS Energi Komfort AB (publ) den 31 augusti 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) genom vilken tio (10) aktier slås ihop till en (1) aktie. Onsdagen den 12 september 2018 är första dag för handel i bolagets aktier efter sammanläggningen.

Avstämningsdag för sammanläggningen är torsdagen den 13 september 2018.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från SENS Intressenter AB och Meus Liberi Tripudium AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio (10). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 11 364 453 stycken.

Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Bolaget från och med den 12 september 2018 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0011643980 (tidigare SE0008347967).

Information om ändring av bolagets firma till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

I enlighet med extra bolagsstämmans beslut den 31 augusti 2018 registrerades bolagets nya firmanamn Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB hos Bolagsverket den 10 september 2018.

Första handelsdag med det nya namnet kommer att vara den 12 september 2018.

Aktiens nya kortnamn kommer att vara SUST MTF (tidigare IQS MTF).

För ytterligare information kontakta:

Jan Egenäs

Verkställande direktör

IQS Energi Komfort AB

Tillverkarvägen 16

187 66 Täby

Mobil             +46 (0)70-593 71 38

Vxl                 +46 (0)8-588 671 50

Email             jan.egenas@sens.se

Internet          www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar