Dela

Citat

Florahuset är ett spännande projekt för framtidens boende som bidrar till en mer modern och naturnära stadsutveckling. De 37 lägenheterna i Midsommarkransen ligger också helt i linje med stadens höga ambitioner för hållbart bostadsbyggande. Jag ser fram emot att följa projektets utveckling och välkomna nya boende till stadsdelen nästa höst
Dennis Wedin
Vinnaren av Årets hållbarhetspris har som ny aktör i Västerås snabbt flyttat fram positionerna i sin bransch. Med ett genomtänkt hållbarhetsarbete är de samhällsbyggare med höga ambitioner för framtida generationer. Målmedvetet skapar årets pristagare boendemiljöer där människa och miljö står i centrum.
Juryn
Vi är stolta över att vårt arbete för att bidra till minskad klimatpåverkan och bra boende för människor uppmärksammats av Västerås stad. Vi vill driva innovation och skapa nya lösningar inom hela sprektret av de möjligheter och utmaningar som finns inom hållbar utveckling. Det handlar om alltifrån att skapa bra boende för människor till att bidra till minskad klimatpåverkan.
Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef Sveafastigheter Bostad
Kartläggningen av förbrukad CO2 i betongstommen i projektet Neptun ger oss värdefulla kunskaper om hur och var vi bäst kan utveckla framtida betongstommar med målsättningen att före 2030 kunna halvera nuvarande nivåer av CO2
Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
”Kartläggningen av förbrukad CO2 i betongstommen i projektet Neptun ger oss värdefulla kunskaper om hur och var vi bäst kan utveckla framtida betongstommar med målsättningen att före 2030 kunna halvera nuvarande nivåer av CO2. Utöver själva kartläggningen av förbrukad CO2 vill vi även utveckla ett förslag till upphandlingsmall där byggaktörer och kommuner kan konkurrensutsätta leverantörer av betongstommar med målsättningen att vi ska kunna upphandla miljövänligare stommar till oförändrade alternativt lägre kostnader än idag.”
Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
Ylva Åborg, Arkitekt SAR/MSA partner på Ripellino Arkitekter
”Det här ger oss en efterlängtad möjlighet till praktiknära samverkan mellan forskning, produktion, projektering och upphandling. Vi vill utveckla verktyg för att förbättra processerna i alla led - med målet att skapa goda förutsättningar för hållbart och prisrimligt bostadsbyggande.”
Hydran blir vårt tredje kvarter i Västerås, där hållbarhet och god arkitektur genomsyrar projektet.
Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad
”För hundra år sedan hade Västerås ett nyinvigt och toppmodernt ångkraftverk. Nu är ångkraftverket avvecklat. Men på före detta kolkajen på tomten intill ligger tre nya huskroppar som producerar kraft inte bara åt sig själva, utan även åt andra. Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019”.
Byggindustrin sammanfattar projektet såhär i sin nomineringsartikel:
Vi är otroligt stolta över att vinna markanvisningen för ett så komplext uppdrag med högt ställda krav inom framförallt social hållbarhet vilket är ett område vi aktivt arbetar med i alla våra projekt.
Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad.
Det är alltid ett privilegium at få vara med och utforma stadens landmärken. I Hagsätra ville vi spinna vidare på ABC stadens vision om en levande ytterstad samtidigt som vi tillför ett nytt lager av samtida arkitektur med ett rikt innehåll.
Rahel Belatchew, chefsarkitekt och VD på Belatchew Arkitekter.
Hållbarhet i alla former är ett viktigt fokusområde för oss och genom de projekt vi gör testar vi därför formerna för nya typer av byggande som tar hänsyn till omställningen till ett mer ansvarsfullt samhälle. Vi är otroligt stolta över att ha byggt ett av de största plusenergihusen i landet och att i nästa steg bidra till att utveckla den tekniken ytterligare.
Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad
Vi är mycket stolta på Sveafastigheter Bostad över att vara först i Sverige med att bygga ett större plusenergihus. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, att vara aktiva inom både miljö och social hållbarhet är därför en naturlig del av vår verksamhet. Jag är säker på att om bara några år kommer det att vara en självklar branschstandard att bygga hus som genererar överskott av el som både ger ett positivt bidrag till samhället och en naturlig intäktskälla för fastighetsägare.
Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad
Kvarteret är utvecklat utifrån en inspirerande hållbarhetsvision som utmanar och utvecklar hållbart byggande. Neptun är ett kvarter format utifrån solen. Fasadmaterialen är inspirerade av sol- och vattenläget och kajens karaktär. Norr fasadernas sinuskorrugerade aluzink tar tillvara och reflekterar dagsljuset, likt en vattenyta. Mot söder har fokus varit att tillvarata sol. Här föreslås balkonger och planeringar med förutsättning för klättrande grönska. Taken och volymerna som helhet är formade för att optimera för solceller. Vi har haft en bild av att husen i kvarter Neptun är likt stenar; släta och nakna mot norr och med frodig mossa mot söder. Smaragden är kvarterets ädlaste sten där de gröna ambitionerna blir bokstavliga med grön fasadklinker och sedumtak.
Ylva Åborg, partner och ansvarig arkitekt på Alessandro Ripellino arkitekter
Vi ser framemot ett mycket konstruktivt samtal kring vårt ansvar att skapa en inkluderande närmiljö som fastighetsägare. Sveafastigheter Bostad anser att närvarande förvaltning är mycket viktigt för att skapa en stolthet för närområdet och trygghet i boendemiljön.
Harry Mc Neil, Marknads- och hållbarhetschef Sveafastigheter Bostad
Stockholm Stads ambition med Fokus Skärholmen är såklart fler bostäder men också att utveckla metoder och arbetssätt som kan fungera som förebild för hela staden. Bland det viktigaste är det lokala engagemanget. När människor känner delaktighet och vet hur och vad de kan påverka då skapar vi en lokal förankring. För att lyckas med det är det viktigt att skapa tydliga och konkreta krav på social hållbarhet genom alla led, från markanvisning till genomförande.
Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen i Stockholms stad
De lärdomar vi sett från Flickrum är det finns en enorm potential att skapa mer inkluderande städer om vi jobbar gränsöverskridande från kommun, byggaktör, arkitekt, ungdomsorganisation och ungdomar. Kunskap och en öppenhet i processerna är en nyckel för att komma vidare. Vi ser framemot att diskutera detta på tisdag under Järvaveckan.
Rebecca Rubin, arkitekt på White Arkitekter, initiativtagare till projektet Flickrum
”Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende från Västerås stad. Öster Mälarstrand har ett fantastiskt läge och en vision om ett attraktivt och hållbart område som stämmer bra med Sveafastigheter Bostads ambitioner. Utvecklingen av Sveafastigheter Bostad löper enligt plan och vi är glada att konstatera att vi redan har en pipeline med spännande projekt både i Västerås och Stockholmsområdet.”
Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad
”Vi ser fram emot att i ett nära samarbete med Västerås stad kunna utveckla Sveriges första Plusenergihus i form av flerbostadshus. Vi kommer att bjuda in forskning och näringsliv för att implementera nya spännande energilösningar. Utöver detta kommer vi att erbjuda hyresgästerna nya hållbara transportlösningar med inslag av elfordon som exempelvis elcyklar, elscootrar och elbilar.”
Lars Gärde, Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera