Sveafastigheter återigen utnämnd till bästa kapitalförvaltare i Norden och Baltikum

Den nordiska fastighetsfondförvaltaren Sveafastigheter har för femte gången på sex år blivit utnämnd till bästa kapitalförvaltare i Norden och Baltikum av det ledande internationella finansmagasinet Euromoney.

Euromoney sammanställde röster från fastighetsrådgivare, utvecklare, kapitalförvaltare, hyresgäster och banker i mer än 60 länder och regioner världen över. De svarande betygsatte vilka bolag de ansåg vara de bästa leverantörerna av produkter och tjänster inom fastighetssektorn under det senaste året.
 
- Vi är glada att än en gång ha mottagit utmärkelsen som bästa kapitalförvaltare i Norden och Baltikum, vilket är den region där vi är verksamma. Sveafastigheter startade sin första fond 2003 och har blivit topprankad på sina hemmarknader av Euromoney sedan undersökningen startade 2005. Det faktum att undersökningen görs bland ett brett urval av investerare och aktörer på fastighetsmarknaden är en bekräftelse på att Sveafastigheters affärsmodell är framgångsrik och respekterad, säger Sveafastigheters VD Johan Tengelin.

För kommentarer och ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Tengelin, CEO, Sveafastigheter, telefon +46 8 545 075 14, johan.tengelin@sveafastigheter.se

 

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare. Bolaget grundades 2003 och förvaltar för tillfället tillgångar i Sverige, Finland, Danmark och Estland till ett värde om totalt 1,3 miljarder euro. Sveafastigheters senaste fond, Sveafastigheter Fund III, samlade 317 M EUR i eget kapital.

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Dokument & länkar