Ungar av lappuggla i skog med naturvårdande skötsel där gran gallrats bort bort för att ge lövträd mer luft och ljus. Foto Mikael Rhönnstad


Ungar av lappuggla i skog med naturvårdande skötsel där gran gallrats bort bort för att ge lövträd mer luft och ljus. Foto Mikael Rhönnstad

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera