AssiDomän effektiviserar i Västerbotten

AssiDomän effektiviserar i Västerbotten För att sänka kostnaderna kommer AssiDomän Nord Trä i Västerbotten att koncentrera torkning och justering av sågat virke till Malå. En MBL- förhandling har nyligen avslutats och effektiviseringen kommer att genomföras den 1:a augusti. Idag torkar och justerar AssiDomän Timber sågat virke på två platser i Västerbotten, Malå och Kvarnåsen. För att sänka kostnaderna kommer denna verksamhet att koncentreras till Malå. Samtidigt kommer Malå sågverk att anpassa produktionen mot mer lönsamma produkter. Detta innebär att andra produkter väljs bort varför den totala produktionen minskar med motsvarande cirka 25.000 kubikmeter sågad vara per år. Vid AssiDomän Nord Träs anläggningar i Malå och Kvarnåsen arbetar idag 125 personer. Effektiviseringen innebär en övertalighet om 7 personer i Kvarnåsen och 9 i Malå. - Sammantaget innebär dessa åtgärder lägre kostnader, färre transporter och en mer konkurrenskraftig verksamhet vid Malå sågverk, säger Jan Jonsson, VD vid AssiDomän Nord Trä AB. För mer information, kontakta: Jan Jonsson, VD vid AssiDomän Nord Trä, Tel: 0911-936 00, mobil 070-627 05 57 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar