AssiDomän investerar 40 MSEK vid Lövholmens sågverk i Piteå

AssiDomän investerar 40 MSEK vid Lövholmens sågverk i Piteå AssiDomäns styrelse har fattat beslut om investering i ny timmersortering och timmerintag vid AssiDomän Nord Trä, Lövholmens sågverk i Piteå. Investeringen uppgår till ca 40 miljoner kronor. De nya linjerna beräknas tas i bruk i slutet av sommaren år 2001. - I och med den här investeringen förbättrar vi vår service till kunderna ännu mer, säger Jan Jonsson, VD för AssiDomän Nord Trä. Vi ökar flexibiliteten i produktionen och kan bättre tillmötesgå specifika kundkrav på till exempel längd, dimension och kvalitet. På så sätt har vi möjlighet att ytterligare förbättra den redan goda lönsamheten. - Dessutom minskar bullret från sågverket och vi får möjlighet till framtida expansion. Lövholmes sågverk producerar högkvalitativa furuprodukter som framför allt säljs till snickeri och möbelindustri i Skandinavien, ett område som visar god tillväxt och med höga kundkrav på specialanpassade varor. Sågverket sysselsätter ca 95 personer. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-05-05 För ytterligare information: Jan Jonsson, VD AssiDomän Nord Trä, tel 0911-936 16 Lena Ahlqvist-Vaattovaara, Informationsansvarig, AssiDomän Nord Trä, tel 0911-936 15 AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av Europas största börsnoterade skogsägare, omsatte 1999 24,5 miljarder SEK (3 miljarder EUR) och har 17 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar