AssiDomäns styrelse kallar till extra bolagsstämma

AssiDomäns styrelse kallar till extra bolagsstämma Sveaskog AB har idag offentliggjort att erbjudandet till aktieägarna i AssiDomän AB om förvärv av samtliga aktier i bolaget har accepterats av aktieägare representerande mer än 95 procent av aktierna. För att ge de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet möjlighet att göra så, förlängs anmälningsperioden till den 14 januari 2002. Sveaskog har för avsikt att påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier snarast möjligt. Med hänsyn till det nya ägarförhållandet har samtliga bolagsstämmovalda ledamöter i AssiDomäns styrelse beslutat att ställa sina platser till förfogande. Styrelsen har efter samråd med Sveaskog beslutat kalla till extra bolagsstämma den 14 januari 2002 för val av ny styrelse. Verkställande direktören i AssiDomän, Gunnar Palme, frånträder sin befattning den 28 december 2001. AssiDomäns styrelse avser samtidigt att utse Sveaskogs verkställande direktör, Lars Sköld, till verkställande direktör i AssiDomän. Efter samråd med Stockholmsbörsen kommer styrelsen för AssiDomän att hos börsen ansöka om avnotering av AssiDomän-aktien från och med måndagen den 28 januari 2002. Detta innebär att sista dag för handel i AssiDomän- aktien på börsen planeras bli fredagen den 25 januari 2002. AssiDomän AB Corporate Communications 2001-12-18 För ytterligare information, vänligen kontakta: Gunnar Palme, VD, tel. 08-655 90 00 Berit Hallberg, Informationsdirektör, tel. 08-655 91 06 Peter Månsson, Investor Relations, tel. 08-655 92 78 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00060/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar