Avtal om försäljning av JCP Izolacie i Slovakien klart

Avtal om försäljning av JCP Izolacie i Slovakien klart AssiDomän Sturovo a.s. och Icopal a/s har idag undertecknat ett avtal om försäljning av AssiDomän Sturovos dotterbolag JCP Izolacie a.s. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. JCP Izolacie är den ledande producenten och leverantören av asfaltimpregnerade tak- och isoleringsmaterial i Slovakien. Företaget omsätter 1,2 miljarder SKK (240 miljoner SEK) och har ca 400 anställda. Produktionen uppgår till 40 2 miljoner m asfaltimpregnerat material per år. AssiDomän beslöt att sälja JCP Izolacie då företaget inte passar in i AssiDomäns struktur och övriga verksamhet. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-06-22 AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av Europas största börsnoterade skogsägare, omsatte 1999 24,5 miljarder SEK och har 17 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT01050/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar