Bo Dockered: Bra med en tillväxtorienterad skogspolitik

Bo Dockered: Bra med en tillväxtorienterad skogspolitik -Den skogspolitiska skrivelse som regeringen lagt fram idag är mycket bra. Den visar att en tydligt tillväxtorienterad grundsyn nu kommer råda, säger Bo Dockered, styrelseordförande i Sveaskog i en kommentar. - Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen understryker att en stark skogsnäring är av ett nationellt intresse för Sverige och att skogen även fortsatt ska skötas så att den ger god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls, fortsätter Bo Dockered. -När det gäller frågan om naturvård och reservat i skogen, uppskattar jag att regeringen pekar på behovet av en bred dialog om hur vi ska få en effektiv användning av statens resurser där strategier och bevarandemodeller utvecklas. -Särskilt viktigt är här att resurser avdelas för skötsel av befintliga reservat samt för nyckelbiotoper och naturvårdsavtal, säger Bo Dockered. För mer information kontakta: Bo Dockered, Styrelseordförande Sveaskog, tel 070-674 01 19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar