Delårsrapport Januari - juni 2004

Delårsrapport Januari - juni 2004 Sveaskog bedriver skogsbruk och virkesförsäljning med bas i ett innehav om ca 3,5 miljoner ha produktiv skogsmark. Skogsrörelsen innefattar även fastighetsförvaltning samt kommersiell verksamhet avseende jakt, fiske och naturupplevelser. Den skogliga verksamheten bedrivs under namnet Sveaskog. I koncernen ingår industriell verksamhet i form av kartongtillverkning, AssiDomän Cartonboard. Därutöver äger Sveaskog 50% i träindustriföretaget Setra Group AB. Kvartal Januari - juni MSEK 2004 Kv 2 2004 Kv 1 2003 Kv 2 2004 2003 Nettoomsättning 2 321 2 029 2 469 4 350 4 703 Rörelseresultat 529 371 515 900 927 (varav reavinster från fastighetsförsäljning) (91) (68) (73) (159) (108) Resultat efter 398 234 375 632 650 finansnetto Nettoresultat 286 169 270 455 468 Nettoresultat per 2,41 1,43 2,28 3,84 3,95 aktie (SEK) · Rörelseresultatet för andra kvartalet var MSEK 529, en ökning med 43%, jämfört med föregående kvartal. Resultatet förbättrades för skogsrörelsen främst till följd av ökad leveransvolym från egen skog samt säsongsmässiga intäkter. Kartongrörelsens (Cartonboard) resultat ökade bl a till följd av ökade leveransvolymer. Även resultatandelen från Setra Group förbättrades. Fastighetsförsäljningarna ökade. · Jämfört med andra kvartalet 2003 ökade rörelseresultatet under det andra kvartalet 2004 med 3%. Resultatet för kartongrörelsen var högre (volymökning) medan resultatet för skogsrörelsen var i stort oförändrat. Resultatandelen i Setra Group under 2004 var lägre än AssiDomän Timbers rörelseresultat 2003. Resultatet från fastighetsförsäljningarna ökade. · Rörelseresultatet för det första halvåret minskade med 3%, jämfört med motsvarande period 2003. Skogsrörelsens resultat sjönk till följd av bl a annan sortiments-sammansättning och ökade skogsskötselkostnader. Försämrad sågverkskonjunktur innebar att resultatandelen i Setra Group var lägre än tidigare resultat från AssiDomän Timber. Resultaten för Cartonboard och från fastighetsförsäljningar ökade ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT20530/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar