Ekopark Skatan invigdes av landshövding Chris Heister



Landshövding Chris Heister invigde idag Ekopark Skatan till tonerna av en specialskriven låt. Ekopark Skatan utmärker sig bland annat genom att vara ett eldorado för vandrare som kan njuta de många och vackra vandringslederna.

Ekopark Skatan blev den 25:e ekoparken som Sveaskog inviger i landet och den tredje i Västerbotten. I ekoparken finns bland annat en mängd skalbaggar som är ovanliga på andra håll i landet men som trivs väldigt bra i Skatans solexponerade tallskogar.

Som besökare i ekoparken slås man kanske framförallt av den storslagna naturen. Skatan gästas flitigt av det rörliga friluftslivet som gärna vandrar den populära Isälvsleden, en cirka 60 kilometer lång led mellan Vindeln och Åmsele.

- Isälvsleden är en fantastiskt vacker och lättgången vandringsled som slingrar sig genom hela ekoparken. Längs leden går man på toppen av flera välutvecklade rullstensåsar, säger Malin Weiland, ekoparkssamordnare i Sveaskog.

En annan framträdande del av Skatan är dess mäktiga åsformationer. Dessa rullstensåsar bildades för 8 000-10 000 år sedan av den smältande inlandsisen. Andra istidsformationer utgörs av vattenfyllda håligheter, så kallade "dödisgropar".

Drygt 100 gäster var inbjudna till invigningen och moderator under dagen var Lena Näslund, känd från Naturmorgon i P1. Hon intervjuade bland annat renskötare, skalbaggsexperter, arkeologer med flera.

För mer information (bäst efter kl 16.00): Veronica Edén, skogsekolog Sveaskog Västerbotten, 070-673 91 75 Stefan Bleckert, naturvårdsstrategisk chef Sveaskog, 070-666 82 10 Malin Weiland, ekoparkssamordnare Sveaskog, 070-508 75 89



Fakta: Sveaskog Sveaskog är Sveriges största skogsägare och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar dessutom med markförsäljning och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism. Skogen är kärnan i Sveaskog och företagets vision är att vara främst på att utveckla skogens värden. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat och med miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. För mer info, se www.sveaskog.se PRESSMEDDELANDE 2009-06-17

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar