Ny chef för Sveaskog Virkesmarknad

Ny chef för Sveaskog Virkesmarknad Erik Olsson, 41, har utsetts till ny chef för verksamhetsområde Virkesmarknad inom Sveaskog. Han tillträder tjänsten den 11 augusti och kommer även att ingå i Sveaskogs koncernledning. Erik Olsson kommer att leda ett verksamhetsområde som är Sveriges största oberoende virkesleverantör med en årlig virkesomsättning på ca 13,5 miljoner kubikmeter rundvirke. Verksamhetsområdet svarar för avverkning och försäljning av virke och fiberråvara dels från Sveaskogs egna skogar och dels genom köp och byten från andra skogsägare och virkesleverantörer. Inom Virkesmarknad finns bland annat Sveriges största avverkningssystem med 400 egna maskinförare och 550 entreprenörer. - För Sveaskog är det mycket positivt att Erik Olsson nu blir chef för ett av våra viktigaste verksamhetsområden, säger vd Lars Sköld, som fram till nu även axlat chefsskapet för Virkesmarknad. - Erik Olsson har gedigen erfarenhet och kunskap om hela flödet av vedråvara - från skog, via sågverk, massa- och pappersindustrin till slutkund. Med sin kunskap kan Erik Olsson bidra till att Sveaskog kan upprätthålla rollen som Sveriges största oberoende virkesleverantör och utveckla långsiktiga samarbeten med strategiska kunder, avslutar Lars Sköld. Erik Olsson kommer närmast från en tjänst som VD för det norska skogsbolaget Norske Skog Saugbrugs. Erik Olsson har under de senaste åtta åren haft ett antal ledande befattningar inom Norske Skog- koncernen. Innan dess var han anställd i fyra år inom Stora Cell. Sveaskogs verksamhetsområde Virkesmarknad kommer att ha en ledningsgrupp bestående av Erik Olsson, Björn Åström, Anders Dahlqvist och Anders Nilsson, ekonomi- och affärscontroller. För ytterligare information kontakta: Lars Sköld, verkställande direktör Tel 08-655 90 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar