Nytt premiärdatum vid Mörrums Kronolaxfiske våren 2004.

Nytt premiärdatum vid Mörrums Kronolaxfiske våren 2004. Från och med 2004 ändras premiärfiskedagen vid Mörrums Kronolaxfiske från nuvarande 1 april till sista fredagen i mars månad. Första fiskedagen 2004 blir alltså fredagen den 26 mars. När det organiserade sportfisket inleddes 1941 inföll första fiskedagen så sent som den 15 april. Efter ett antal år ändrades premiärdagen till den 1 april och under vissa perioder har även andra datum förekommit. Under de senare åren har premiärdagen åter varit den 1 april. Fiskepremiären på de privata vattnen i Mörrumsån äger som regel rum den 15 mars. - Att ändra dag för premiären medför förbättringar för de flesta sportfiskare, då andra och tredje fiskedagen blir en lördag respektive söndag. Det finns även önskemål om att kunna erbjuda fler och utökade arrangemang kring själva sportfiskepremiären, som t ex olika aktiviteter som hör samman med sportfiske och friluftsliv, säger Stefan Persson som är chef för Mörrums Kronolaxfiske. - Det är vår förhoppning att denna förändring ytterligare ska stärka och förbättra vårens stora händelse i Sportfiskesverige. Premiärfisket ska vara en stor folkfest för allmänheten och för sportfiskare från när och fjärran, avslutar Stefan. Mörrums Kronolaxfiske ingår i verksamhetsområdet Jakt, Fiske & Naturupplevelser inom Sveaskogkoncernen. Ytterligare upplysningar lämnas av Stefan Persson, chef vid Mörrums Kronolaxfiske tel 070 - 571 44 36 eller via sportfiskekontoret i Mörrum tel 0454-50123. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera