Peter Månsson ny IR-chef i AssiDomän

Peter Månsson ny IR-chef i AssiDomän Peter Månsson, 50, har utsetts till chef för Investor Relations & Business Intelligence i AssiDomän. Han efterträder Frans Benson som tillträtt en annan tjänst utanför AssiDomän. Peter Månsson kommer närmast från Warburg Dillon Read och har mångårig erfarenhet som finansanalytiker med ansvar för bevakning av skogsindustrin. Peter Månsson tillträder sin nya befattning den 1 augusti. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-05-03 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01280/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar