Premiär för ny jaktledarutbildning idag

Stort intresse för Sveaskogs viltförvaltning: Premiär för ny jaktledarutbildning i dag Intresset för Sveaskogs jaktledarutbildning är större än väntat. De första kurstillfällena blev fulltecknade inom ett par dagar. Bland de intresserade finns Dan Pettersson, jaktledare från Bergsjöhedens viltvårdsområde i Värmland, som deltar i den första utbildningsomgången under torsdagen och fredagen. - Viltförvaltning är ett område vi jägare kan bli bättre på, säger Dan Petterson jaktledare från Bergsjöhedens viltvårdsområde i Värmland. Därför uppskattar jag Sveaskogs initiativ. Drygt 3000 jaktledare i jaktlag som arrenderar mark av Sveaskog erbjuds att gå utbildningen. Utbildningen är ett led i Sveaskogs satsning på att förbättra viltförvaltningen i Sverige. - Det är glädjande att se att viltförvaltning är en fråga som jägarna tar på stort allvar, säger Jimmy Pettersson, ansvarig för viltförvaltning på Sveaskog. Alla jaktledare kommer att ges tillfälle att gå utbildningen och vi räknar med att satsningen kommer att pågå under ett antal år. I Sveaskogs viltförvaltningsprogram ingår även en satsning där jägarna erbjuds att, i samarbete med Sveaskog, producera foder till älgarna. På så sätt kan produktionsskogen skonas från dyrbara viltskador. Plantering av salix och tall kan exempelvis ske i de kraftledningsgator som i dag utnyttjas i mycket liten skala. Fakta om Sveaskogs jaktledarutbildning Jaktledarutbildningen omfattar två dagar och arrangeras av Svenska Jägareförbundet. Den handlar om modern jaktledning, etik, lagstiftning, övningsskytte, tillvaratagande av fällt vilt etc. och innehåller såväl teori som praktiska övningar. Sveaskogs investering uppgår till 2,5 mkr och ingår i en stor satsning på viltförvaltning. Sveaskog är Sveriges största skogs- och fiskevattenägare, med cirka 18 procent av landets totala skogsareal. Företaget har i uppgift att förvalta statens skogar på ett föredömligt sätt, såväl produk tionsmässigt som ur miljösynpunkt. Koncernen, som är helägd av svenska staten, har drygt 2000 anställda och en årlig omsättning på ca 8 miljarder kronor. För mer information kontakta: Jimmy Pettersson, ansvarig för viltfrågor på Sveaskog, tel 070-601 46 61 Leif Öster, informationschef, tel 08-655 94 14, 070-555 81 55 Dan Pettersson, jaktledare, Bergsjöheden, tel 070-660 63 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar