Riksdagen godkänner regeringens förslag om förvärv av AssiDomän

Riksdagen godkänner regeringens förslag om förvärv av AssiDomän Riksdagen fattade idag beslut om att godkänna regeringens proposition 2001/02:39 om förvärv av samtliga aktier i AssiDomän AB. Därmed är ett viktigt villkor för fullföljandet av Sveaskogs offentliga erbjudande till aktieägarna i AssiDomän uppfyllt. Sveaskog AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00980/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar