Sveaskog åtgärdar allvarlig FSC-avvikelse

Sveaskog tilldelas en allvarlig avvikelse gentemot skogsbruksstandarden FSC. Det är tre olika skogsåtgärder som genomförts på felaktigt sätt. Sveaskog har själv anmält de tre fallen till Skogsstyrelsen och till certifieringsbyrån DNV GL samt vidtagit åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen.

– Vi tar fullt ansvar för det inträffade och har redan vidtagit åtgärder i form av ändrade rutiner samt förbättrade arbetssätt så att detta inte ska kunna inträffa igen. Vi har även fler förbättringsåtgärder på gång som ska underlätta för verksamheten, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

Avvikelsen gentemot den svenska skogsbruksstandarden FSC gäller avverkningar i Rismyrbrånet i Västerbottens län, i Össjö i Kronobergs län och i Laxå i Örebro län. På dessa tre platser har slutavverkning felaktigt genomförts utan avverkningsanmälan och i två av fallen har registrerade naturvärden påverkats negativt.

Sveaskog har sedan det framkom att åtgärderna inte följde företagets planering, riktlinjer och policies vidtagit åtgärder i form av olika kompensationsåtgärder, tydligare och förbättrade traktdirektiv för avverkningar, justerade arbetsrutiner och förändringar i företagets tekniska system. En ytterligare åtgärd är att företaget kommer framöver att vidareutveckla ett nytt geografiskt informationssystem för skogsmaskinerna där dessa händelser är viktig information och erfarenhetsåterföring. Åtgärderna säkerställer att det inträffade inte ska upprepas.

– Vi har gjort kompensationer för de förlorade naturvärden i den mån det varit möjligt, även om vi inte fullt ut kan kompensera för de skador som orsakats, säger Linda Burström, hållbarhetsansvarig för marknadsområde Nord på Sveaskog.

– Vi beklagar att detta har hänt. Det är nu viktigt att vi drar lärdom av dessa händelser och genomför samtliga förbättringsåtgärder med syfte att minimera framtida risker och underlätta för verksamhet och personal, säger Babs Stuiver, hållbarhetsansvarig för marknadsområde Syd på Sveaskog.

Sveaskog genomförde 2019 cirka 5 000 föryngringsavverkningar, exklusive gallring, med en sammanlagd areal på 27 300 hektar.

Fakta om FSC
Forest Stewardship Council (FSC) och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

För mer information, kontakta:
Fredrik Klang, skogsbrukschef, 070-76 54 55
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar