Sveaskog köper skog och sågverk av Kinnevik

Sveaskog köper skog och sågverk av Kinnevik Sveaskog har träffat avtal med Kinnevik om förvärv av ca 235 000 ha mark, varav ca 200 000 ha produktiv skogsmark, samt sågverks-rörelsen inom Korsnäs. Sveaskog stärker därigenom sin position på virkesmarknaden och förbättrar samtidigt förutsättningarna att fullfölja uppdragen om ersättningsmark och att genom markförsäljning förstärka enskilt jord- och skogsbruk. Förvärvet av Korsnäs sågverksrörelse innebär bättre förutsättningar för Sveaskog att medverka i omstruktureringen av svensk sågverksrörelse. Sveaskog AB har tecknat ett avtal med Industriförvaltnings AB Kinnevik som innebär att Sveaskog förvärvar ca 235 000 ha mark, varav ca 200 000 ha produktiv skogsmark, samt sågverket Korsnäs Timber. Förvärvet förväntas kunna genomföras i slutet av augusti. Köpeskillingen uppgår till ca 2 060 Mkr. Skogstillgångarna är belägna i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen och omfattar Stjärnsundsområdet och delar av det som idag ingår i Marma Skog AB. Villkor för leveransavtal har överenskommits mellan Sveaskog och Korsnäs vad gäller dels leverans av timmer från Korsnäs till förvärvat sågverk, dels leverans av massaved och flis från Sveaskog till Korsnäsverken i Gävle. Korsnäs Timber har en årlig kapacitet på ca 160 000 m3 sågad furu och har 90 anställda. I likhet med Sveaskogs sågverksrörelse går största delen av produktionen till snickeri- och möbelindustrin. En effektiv sågverksstruktur skapas nu i Bergslagen genom AssiDomän Timber i Skinnskatteberg och Horndal och Korsnäs Timber i Gävle. Sveaskogs totala sågverkskapacitet efter förvärvet kommer att uppgå till ca 1,5 miljoner m3. - Sveaskog befäster nu sin ställning som ledande förvaltare av produktiv skogsmark i Sverige och som fristående aktör på virkesmarknaden, säger Bo Dockered, styrelseordförande i Sveaskog. Vi skapar också bättre förutsättningar för Sveaskog att i södra Norrland kunna fullfölja de uppdrag vi har att tillhandahålla ersättningsmark och att sälja mark i syfte att förstärka det enskilda jord- och skogsbruket, Förvärvet innebär att Sveaskog förbättrar sin position som den ledande producenten av furuträvaror i Sverige och blir en starkare aktör i det fortsatta strukturarbetet. Det kommer att påskynda den nödvändiga förändringen i branschen. - Förvärvet innebär att Sveaskog kompletterar sitt skogsinnehav i en för oss intressant del av landet samtidigt som vår position på virkesmarknaden förstärks, säger Lars Sköld, VD i Sveaskog. Affären som helhet förutsätter tillstånd från Konkurrensverket liksom jordförvärvstillstånd. Sveaskog AB Koncernstab Kommunikation 2002-06-19 För ytterligare information kontakta Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered, tel 070-674 01 19, VD Lars Sköld, tel 08-655 92 80 eller informationschef Berit Hallberg, tel 08-655 91 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01550/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar