Sveaskog kvalitetsmärkt med "Naturens bästa"

Sveaskog kvalitetsmärkt med "Naturens bästa" Vid en ceremoni i fager försommargrönska på Fjäderholmarna i Stockholm, förärades Sveaskog ett diplom för turistarrangemanget Gästabud på Omberg. Marknadsansvarig inom Sveaskogs verksamhetsområde Jakt, fiske & naturupplevelser, Monika Ljungcrantz mottog diplomet av programledaren för "Mitt i naturen" vid Sveriges Television, Jan Danielsson. "Märkningen av vårt arrangemang inom ekoparken Omberg visar att vi är inne på rätt spår, säger Monika. "Vår ambition att samverka med lokala entreprenörer, använda lokalt framställda råvaror mm skapar förutsättningar för en långsiktig uthållig turism samtidigt som det bidrar till att stärka det lokala näringslivet." Sveaskog kommer att ansöka om märkning med Naturens bästa även på andra arrangemang som bedrivs i bolagets regi. Det är bl a Kronolaxfisket i Mörrum, Gästabud med järnålderstema vid Böda, Öland samt vandringar på Halle-Hunneberg. "Som Sveriges största skogsägare är det naturligt att arbeta med de rekreationsmässiga värdena vid sidan av det kommersiella skogsbruket" "Vår satsning inom Jakt, fiske & naturupplevelser skapar dels ett extra ben inom Sveaskogs verksamhet samtidigt som det kan förbättra villkoren för lokala entreprenörer som vi kommer att samarbeta med," avslutar Monika Ljungcrantz. Bakom kvalitetsmärkningen Naturens bästa står Svenska Ekoturismföreningen, Jordbruksverket, Turistdelegationen, Sveriges Rese- och Turistråd samt deltagande företag. För närvarande finns det 38 godkända arrangemang över hela Sverige. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=25946 För mer information kontakta: Bo-Göran Karlsson, chef för Jakt, fiske & naturupplevelser Tel 070-683 26 67 Monika Ljungcrantz, Marknadsansvarig inom Jakt, fiske & naturupplevelser Tel 08- 655 92 39 Sveaskog är ett ledande skogsföretag med ca 4,6 miljoner hektar mark över hela Sverige, varav 3,5 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Den skogliga verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden: Skogsbruk, Virkesmarknad, Fastigheter samt Jakt, fiske & naturupplevelser. Sveaskogs mål är att öka skogskapitalvärdet genom ett marknadsdrivet, miljöinriktat och uthålligt skogsbruk. Sveaskog äger även en industrirörelse bestående av AssiDomän Timber, med bl a åtta sågverk, samt AssiDomän Cartonboard med ett integrerat massa- och kartongbruk i Frövi. Sveaskog är helägt av svenska staten och har drygt 2 000 anställda. www.sveaskog.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00840/bild.html Pictures http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00840/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se