Sveaskog utbildar 3000 jaktledare i viltvård

Sveaskog utbildar 3000 jaktledare i viltvård Sveaskog erbjuder alla ledare för jaktlag som arrenderar mark av företaget en tvådagars utbildning i viltvård. Totalt handlar det om drygt 3 000 jaktledare. Investeringen uppgår till 2,5 mkr och ingår i en stor satsning på viltförvaltning. - Som Sveriges största skogsägare vill vi vara ett föredöme inom viltförvaltning, säger Jimmy Pettersson, på Sveaskog. All jakt på våra marker ska ha hög etik med få skadskjutningar och ett bra tillvaratagande av de djur som fälls. Därför är det viktigt att jaktledarna har tillräckliga kunskaper. Utbildningen omfattar två dagar och arrangeras av Svenska Jägareförbundet. Den handlar om modern jaktledning, etik, lagstiftning, övningsskytte, tillvaratagande av fällt vilt etc och innehåller såväl teori som praktiska övningar. Investeringen i utbildning av 3 000 jaktledare uppgår till 2,5 miljoner kronor och ingår i en omfattande flerårssatsning på skogs- och viltförvaltning. Sveaskog vill samarbeta med jaktlagen kring bl a viltrapportering och foderplantering. - En löpande viltrapportering är viktig för att vi ska kunna följa hur viltstammarna utvecklas och säkerställa att avskjutningen är på rätt nivå, berättar Jimmy Pettersson. Foderplanteringen har två syften - att ge både skydd och föda åt djuren och att minska betesskador på träd. Plantering av salix har redan påbörjats i vissa områden. Sveaskog kommer även att genomföra en utbildning om viltstammarnas behov för egna medarbetare som planerar och genomför skogsavverkning. - För oss är det viktigt att ha intressanta jaktmarker med stor tillgång till vilt, säger Jimmy Pettersson. Samtidigt vill vi ha så lite betesskador som möjligt och en råvara med hög kvalitet i vårt skogsbruk. För mer information kontakta: Jimmy Pettersson, ansvarig för viltfrågor på Sveaskog, tel 070-601 46 61 Leif Öster, informationschef, tel 08-655 94 14, 070-555 81 55 Sveaskog är Sveriges största skogs- och fiskevattenägare, med cirka 18 procent av landets totala skogsareal. Företaget har i uppgift att förvalta statens skogar på ett föredömligt sätt, såväl produk tionsmässigt som ur miljösynpunkt. Koncernen, som är helägd av svenska staten, har drygt 2000 anställda och en årlig omsättning på ca 8 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar