Svedbergs ingår avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i badrumsföretaget Macro International.

Sune Svedberg, huvudägare i Svedbergs, ingår avsiktsförklaring att sälja 26 procent av aktierna till Stena Adactum.

Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) (”Svedbergs”) har undertecknat en avsiktsförklaring med Macro International AB (”Macro”) om förvärv av Macros rörelse. Macro ägs av Ballingslöv International AB, ett dotterbolag till Stena Adactum AB (”Stena Adactum”). Macro är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschar och badrumsprodukter. Macros omsättning uppgick under 2015 till 165 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till cirka nio procent av omsättningen. Genom Svedbergs förvärv av Macro skapas Nordens ledande företag inom badrumsmöbler och dusch. De båda varumärkena kompletterar varandra väl och stärker erbjudandet till kunderna.

Samtidigt har Sune Svedberg, huvudägare och styrelseledamot i Svedbergs, och Stena Adactum undertecknat en avsiktsförklaring där Stena Adactum ska förvärva 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs av Sune Svedberg. Stena Adactum kommer efter aktieförvärvet att inneha cirka 26 procent och Sune Svedberg cirka 2,5 procent av samtliga utgivna aktier i Svedbergs. I samband med aktieöverlåtelsen kommer samtliga Sune Svedbergs A-aktier omvandlas till B-aktier.

Svedbergs förvärv av rörelsen från Macro respektive Stena Adactums förvärv av aktier i Svedbergs är villkorade av varandra samt genomförd due diligence. Förhandlingar förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2016 och förvärv av rörelse respektive aktier kan ske först efter godkännande av berörda styrelser.

Vid frågor kontakta:
Anders Ilstam, ordförande i Svedbergs, +46 706 307602
Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 702 896876

Dalstorp den 9 september 2016
Styrelsen

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 8.00 CET.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Svedbergs sortiment möjliggör en personlig och individuell stil i badrumet med flera designuttryck, inbyggd funktion och hög kvalité. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av sortimentet tillverkas i fabriken i Dalstorp vilket ger fördelar när det gäller kvalité, flexibilitet, logistik och miljö. SVEDBERGS sortiment marknadsförs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum och försäljning sker till både konsument- och proffsmarknad.  

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar