Den nordiska elmarknaden måste bli ännu mer nordisk!

Den nordiska elmarknaden måste bli ännu mer nordisk! De nordiska länderna är allt mer beroende av importerad kraft som pressar elpriserna uppåt. Elförbrukningen fortsätter nämligen stiga samtidigt som få nya kraftverk byggs. Att klara den framtida elförsörjningen i Norden är därför en stor utmaning. För att komma till rätta med detta krävs ett antal åtgärder så att den nordiska elmarknaden blir ännu mer nordisk. Nordenergi uppmanar därför ministrarna att fullt ut ta ansvar för det pågående arbetet med utvecklingen av den nordiska elmarknaden. Det är budskapet från elbranschens sex nordiska branschföreningar inför de nordiska energiministrarnas möte på Island den 2 september. Uttalandet kommer från årsmötet med Nordenergi i Reykjavik. Nordenergi är ett samarbetsorgan för elbranschens nationella organisationer - Samorka på Island, EBL i Norge, Finergy och Sener i Finland samt Dansk Energi och Svensk Energi - vars syfte är att stimulera ytterligare utveckling och harmonisering inom den nordiska elmarknaden. Framför allt oroas Nordenergi över kvarstående flaskhalsproblem och att klara toppbelastningen under de kallaste vinterdagarna. Nordenergi skriver: -- Genom långtgående samarbete över landsgränserna har vi i Norden kunnat skapa världens mest framgångsrika internationella elmarknad. Försörjningstryggheten av el inom Norden har på senare år blivit en allt viktigare fråga. Utvecklingen av det nordiska stamnätet och ramvillkor för elmarknaden måste ske ur ett nordiskt perspektiv - ett alltför nationellt fokus resulterar bara i suboptimeringar och ökade kostnader för elkunden! Nordenergi uppmanar ministrarna att fullt ut ta ansvar för det pågående arbetet med utvecklingen av den nordiska elmarknaden. - Det behövs en sammanhållen beslutsprocess för utvecklingen av överföringskapaciteten i Norden, där även finansieringen finns med. - Det behövs gemensamma nordiska principer för den operativa hanteringen, särskilt när det gäller kapaciteten i begränsande snitt. I ett längre perspektiv måste fysiska flaskhalsar i näten, och därmed behovet av olika prisområden, reduceras. - Det behövs gemensamma nordiska principer för hantering av effektproblematiken. Den ökande elförbrukningen försämrar alltjämt situationen varför det är väsentligt att finna nya lösningar och implementera dessa så snart som möjligt. Nordenergi föreslår också att en utredning om fortsatt utveckling av den nordiska elmarknaden sker i samarbete mellan det Nordiska ministerrådet, Nordel, som är stamnätbolagens samarbetsorgan, och Nordenergi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ytterligare information: Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, mobil 0708-39 72 09 Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi, mobil 070-519 00 11 Kalle Karlsson, informationschef i Svensk Energi, mobil 073-301 7368 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20310/wkr0001.pdf

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar